Kort om arbeidsgiver
Avdeling for Gynekologi og fødselshjelp, Klinikk Drammen sykehus vil ha ledig 1-2 vikariater som Lege i spesialisering etter sommerferien. Vikariatene har varighet på 6-9 måneder med mulighet for forlengelse. Avdelingen har tidligere hatt gruppe 1-status som utdanningsinstitusjon og tilbyr hele utdanningen etter nye regler for utdanning i vår spesialitet. Vi har for tiden 11-delt overlege-vaktsjikt og 10-delt LIS-vaktsjikt. Begge sjikt har tilstedevakt i avdelingen. Gynekologisk avdeling har stor poliklinisk samt dagkirurgisk aktivitet og vi utfører i tillegg flere større inngrep på hovedoperasjonsavdelingen. Det er en høy andel av endoskopisk kirurgi. Sengepost har 5 senger for gynekologiske pasienter og er plassert under Kirurgisk avdeling. Fødeseksjonen har et årlig fødselstall på ca. 1800. Det er en større andel patologiske svangerskap da avdelingen har områdefunksjon for hele Vestre Viken HF, for de høyrisikogravide og tar imot premature fødsler fra svangerskapsuke 28. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre legearbeid som lege i spesialisering under veiledning av overordnet lege, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Deltar i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan og timeplan/ukeplan.
 • Fører pasientjournal etter gjeldende regler, og kvalitets sikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser samt koding
 • Deltar i veiledning, supervisjon og kompetanseutvikling av LIS1 og medisinstudenter
 • Har ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand
 • Har ansvar for å holde seg faglig oppdatert 

Kvalifikasjoner

 • Legeautorisasjon i Norge 

Personlige egenskaper

 • Være løsningsorientert
 • Har gode evner til samarbeid
 • Være effektivt og strukturert 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Forskningskompetanse vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Avdelingen er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø blant legene og det samarbeides tett og godt med andre yrkesgrupper innenfor føde-, barsel- og gynekologisk seksjon. Avdelingen har passe størrelse for å få god trening innenfor de fleste obstetriske problemstillinger og har et godt samarbeid med Nyfødt intensiv.  Avdelingen sikrer rotasjonsordningen innen gynekologi og fødselshjelp etter krav fra spesialistkomiteen. Avdelingen skal legge til rette for å kunne gjennomføre nødvendige kurs for spesialistgodkjenningen innen avsatt tid. Avdelingen skal bidra aktivt til å sikre gjennomføring av obligatorisk kirurgisk tjeneste i Vestre Viken HF.    

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Marieke Claessen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41453658
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp , Drammen
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image