Kort om arbeidsgiver
Vil du være fastlegevikar i Elverum ett år ?

Elverum helsesenter AS har behov for fastlegevikar i ett år fra september, pasientlisten er på 1250 innbyggere og det er gode inntjeningsmulighet for den rette legen i dette vikariatet.

Fastlegeavtalen vil være med bakgrunn i pkt. 8.2 i ASA 4310, der legen er selvstendig næringsdrivende og beholder egenandeler og refusjoner fra Helfo, og kommunen står for leie av lokaler, hjelpepersonell og utstyr på helsesenteret.

Senteret har 3 leger og 3 helsesekretærer/sykepleier som bistår legene. Lokalen er sentralt i Elverum, med kort veg til sykehus, helsehus og legevakt. Det er romslige, bra utstyrte legekontor og det er gratis parkering for pasienter og leger.

Helsesenteret er velutstyrt med laboratorium, EKG, Spirometri, 24 t BT, skiftestue etc., benytter System X og Pasient Sky som journalsystem og har Convene betalingsterminal.

Arbeidsoppgaver
 • Listelengde er 1250 pasienter.
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med ferie/fraværsvikariater.
 • Ved siden av pasientlisten har fastlegene pr nå daglegevakt på sitt kontor, dette går på omgang mellom fastlegene og gjelder da øyeblikkelig hjelp for de som ikke har fastlege i byen.
 • Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler på Helsehuset i Elverum. Per nå er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt spesialisering.
 • Lege med turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning del 1 (LIS1).
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper.
 • Erfaring med e-konsultasjoner.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning.
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege. 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Personlig egnet som fastlege.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og sosialt godt fungerende legesenter.
 • Ønske om å utvikle legesenter sammen med kommunen og kollegaene.
Vi tilbyr
 • Vikaravtale inngås med eier av fastlegehjemmel.
 • Elverum kommune står for leiekostnader ved drift av senteret med lokaler, utstyr og hjelpepersonell.
 • Betingelser i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS2305og ASA 4301) Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse.
 • Hver lege driver sin praksis som selvstendig næringsdrivende.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktperson
Navn: Ikra Abbas
Tittel: Fastlege
Telefon: 900 62 325
E-post: ikra_93@hotmail.com
Arbeidssted
Elvarheimgata 10C
2408 ELVERUM