Avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikk er en av seks avdelinger i klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs hospital. Disse er avdeling for radiologi, avdeling for spesialistutdanning, avdeling for radiografi, avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikk, avdeling for merkantile tjenester og avdeling for forskning og undervisning. Klinikken har en stor og moderne utstyrspark med blant annet MR-maskiner, seks CT-maskiner, to SPECT/CT, gammakamera, PET/CT, PET/MR, syklotron og radiofarmakaproduksjon, syv ultralyd-laber, tre gjennomlysningslaber og tre avanserte intervensjonsradiologiske laber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken er fulldigitalisert med SECTRA PACS/RIS. Klinikk for bildediagnostikk har virksomhet ved St Olavs hospital på Øya i Trondheim, Orkdal, Røros, Oppdal og Fosen. 
 
Avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikk har ledig stilling, vikariat, som lege i spesialisering, med oppstart etter avtale.
 
Faget nukleærmedisin er primært bildediagnostikk, men fordrer gode kunnskaper innen anatomi, fysiologi, biokjemi, strålefysikk, strålevern og strålehygiene. Realfaglig bakgrunn vil gi en fordel i spesialistutdannelsen. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er en forutsetning da det er utstrakt samarbeid med andre spesialiteter, både under beskrivelse av undersøkelser og deltakelse i multidisiplinærmøter. St. Olavs hospital tilbyr fullstendig spesialistutdannelse i spesialiteten nukleærmedisin uten behov for tjeneste ved andre sykehus.
 
Det tilbys et bredt repertoar av undersøkelser. Avdelingen har PET/CT, PET/MR, to SPECT/CT og ett en-hodet gammakamera. Avdeling for nukleærmedisin har et regionalt ansvar for nukleærmedisin i Helse Midt-Norge. Til sammen to SPECT/CT og ett en-hodet gammakamera ved sykehusene i Levanger, Ålesund og Molde betjenes teleradiologisk fra St. Olavs Hospital. Det er etablert syklotron og PET radiofarmakaproduksjon ved St. Olavs Hospital, og det fases årlig inn nye radiofarmaka. Per i dag er det 4,5 overlegestillinger og 3 utdanningsstillinger ved avdelingen og bemanningen vil gradvis utvides som følge av voksende PET-virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen medfører arbeid med både konvensjonell nukleærmedisin og PET.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i IT
 • Realfaglig kompetanse vil ansees for å være positivt
 • Forskningserfaring, evt. ph.d. vil ansees for å være positivt
 • Klinisk tjeneste, spesielt i onkologi og/eller radiologi vil ansees for å være positivt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Keil
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 72825385
E-post: thomas.morten.keil@stolav.no
Navn: Marianne Leirdal Stokkan
Tittel: Avdelingssjef / Medisinsk fysiker, PhD
Telefon: 72825232
E-post: marianne.leirdal.stokkan@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bildediagnostikk - Avdeling for nukleærmedisin, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate
7030 Trondheim
Søk på stillingen