Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100 %  fast stilling som overlege ved Barneklinikken NLSH, hovedarbeidssted Habilitering for barn og ungdom, Bodø.

Barneklinikken består av tre enheter; Nyfødtintensiv, Barnemedisin- dagpost og poliklinikk, og habilitering for barn og ungdom. Barneklinikken dekker et bredt fagområde. Øvre aldergrense for nyhenviste pasienter er 16 år, men de fleste kronikere følges ved enheten til de blir 18 år.

Habilitering for barn og ungdom er tilknyttet og samlokalisert med Barneklinikken. I tillegg til legeressurs er det ansatt psykologer, spesialpedagoger, fysioterapeut, sykepleiere og ergoterapeut i teamet og det er fokus på tverrfaglighet. Det er per i dag fastansatt 50% overlegeressurs på HABU, i tillegg bidrar overleger med generell kompetanse og det er fast rotasjon av LIS til enheten. 

Habilitering for barn og ungdom yter tjenester til barn og ungdom fra 0-18 år, til deres familier og samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten.

I hovedsak vil arbeidet være knyttet opp til subspesialisering habilitering men det er en fordel om søker også har erfaring innenfor fagfeltet nevrologi eller annen relevant kompetanse.

Stillingen er delvis knyttet opp mot arbeid innen generell barnemedisin.   

Det må påregnes noe reisevirksomhet for stillingen

Arbeidsoppgaver
 • Legearbeid ved barnehabilitering og barnenevrologisk poliklinikk
 • Mulighet for og forventning om deltakelse i fagutvikling og kvalitetsprosjekter
 • Overlegen deltar i opplæring og undervisning av LIS og medisinstudenter
 • Deltakelse i ambulant virksomhet er ønskelig 
 • I all hovedsak dagarbeid men med mulighet for deltakelse i vaktrotasjon. 
Kvalifikasjoner
 • Spesialistgodkjenning i barnesykdommer. Det er en fordel med kompetanse innenfor barnenevrologi eller habilitering.
 • Spesialister med annen relevant kompetanse vil kunne vurderes.  
 • Norsk skriftlig og muntlig må beherskes. 
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en medarbeider med interesse og kompetanse for barn med nevrologiske lidelser og behov for habilitering. 
 • Tjenesten til denne pasientgruppen i Nordlandssykehuset er nå i en prosess for videreutvikling og forbedring. Vi ønsker noen som kan bidra i dette arbeidet med entusiasme og faglig kompetanse.
 • Det er mye fokus på tverrfaglighet og samhandling slik at vi ser etter en god medspiller, samtidig må du kunne ta avgjørelser på egenhånd. 
 • Som alle legejobber krever også denne høy arbeidskapasitet og en viss grad av fleksibilitet.
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr en spennende jobb som overlege ved Barneklinikken NLSH. Stillingen er krevende og interessant, og består av mange utfordrende oppgaver.
 • Arbeidsmiljøet er preget av entusiastiske, erfarne og dyktige medarbeidere.
 • Lønn i henhold til avtale 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Wasland
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 416 91 366
E-post: kristin.wasland@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen