Kort om arbeidsgiver

Ved Ortopedisk avdeling har vi vikariat ledig for lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi. Tiltredelse 01.09.22.

Ortopedisk avdeling er en del av Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for all ortopedisk virksomhet. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Utdanningen inneholder tydelige krav om deltakelse i utdanning og forskning. Ortopedien i UNN HF er fordelt og funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt ved de ortopediske seksjonene i Harstad og/eller Narvik. De endrede kravene til spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi vil ligge til grunn for utdanningsplanen, som UNN vil legge til rette for.

Se også utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i vaktordning 
 • delta i forskning
 • rullering mellom UNNs lokalisasjoner i utdanningsøyemed kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • du må ha generell vaktkompetanse for de vanligste ortopediske ø-hjelpstilstandene
 • norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/lege i spesialisering del 1
 • du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper
 • du må ha kunnskap om rammebetingelsene for spesialisthelsetjenesten
 • det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vektlegges
 • personlige egenskaper, som evne til utvikling og omstilling, motivator for medarbeidere samt god arbeidskapasitet, vektlegges
 • du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • du identifiserer det med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • du arbeider strukturert og målrettet
 • du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • u er innovativ og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker 
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Karl-Ivar Lorentzen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95907183
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
NOR-klinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø