Sørreisa kommune
Sørreisa legetjeneste har ledig 100 % fast stilling som fastlege fra 01.01.2023.

Dette åpner for en fantastisk mulighet for DEG til å bli en del av vår positive og engasjerte helsetjeneste.  

Stillingen er fortrinnsvis som kommunalt ansatt. Pasientliste p.t. på ca. 600 pasienter.

Gjennom å jobbe hos oss vil du få være med på å videreutvikle kommunens tjenester til våre innbyggere. Hele kommunens helse- og omsorgstjeneste jobber SAMMEN for å videreutvikle våre tjenester i takt med de behovene som ligger til innbyggergruppen. Hos oss får du jobbe tverrfaglig, med nært samarbeid med helsepersonell ved de øvrige avdelinger. 

Forebygging, egenmestring og hverdagsglede er nøkkelord vi har med oss. Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring, helhetlige pasientforløp, «Hva er viktig for deg?» og velferdsteknologi er noen av satsningene våre, som vi nå jobber for fullt med å få godt implementert i tjenesten. 

Om oss: 
Legekontoret ligger i kommunehuset i Sørreisa sentrum og er en kommunalt drevet praksis med 9 leger (2 LIS-1 leger). 3 av legene er spesialister i allmennmedisin og de øvrige er under spesialisering. Vi har totalt 7 hjelpepersonell (5 sykepleiere og 2 helsesekretærer). Arbeidsmiljøet og samholdet er svært godt.

Kontoret har ultralydapparater (Mindray M7 og Butterfly IQ+), blæreskanner, iCare tonometer, Spirare EKG/24 t blodtrykk/spirometri, en velutstyrt lab med blant annet Hba1c, ACR, celleteller med mer, og skadestue som ledes av dyktige sykepleiere. Vi bruker Infodoc journalsystem pr dags dato, og har startet prosess i forhold til å bytte system innen medio 2023.

Vi kan tilby:
 • 37,5 timers arbeidsuke (legevakt ikke inkludert). Det er sjelden behov for overtid siden det legges til rette for at du skal rekke dine oppgaver innenfor ordinær arbeidstid. Hvis overtid er nødvendig, lønnes det deretter. 
 • Fleksitidsordning 
 • 1 dag ubundet admintid i uka som du kan ta hjemmefra når det passer deg. 
 • Ukentlig internundervisning/smågruppe 
 • Ukentlig strukturert veiledning med spesialist (ad hoc-veiledning kommer i tillegg).  
 • Kommunen dekker utgiftene til kurs som er godkjent for videre-/etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin utover det som blir dekket av Legeforeningen.  
 • Permisjon med lønn ifm kurs og dagen etter nattevakt.  
 • Mulighet for noen timers avspasering dagen etter aftenvakt etter avtale med kontorets leder 
 • 4 mnd. lønnet utdanningspermisjon per 5-årsperiode dersom du har relevant spesialitet og er ansatt i minimum 40 % kommunal stilling.  
Tjenesten kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.  I tillegg er det gode jobbmuligheter til partner enten i Sørreisa kommune eller våre nabokommuner Senja, Målselv og Dyrøy som ligger 15- 30 min kjørevei unna.  

Lønn:  
Lønnen er pr i dag på ca. 1 150 000 kr. Tillegg på 165 000 kr dersom du er spesialist. I tillegg får du 20 % bonus av refusjoner, egenandeler og tilleggshonorar.  

Om Sørreisa
Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger midt i tidligere Troms Fylke. Vi er omgitt av fantastisk natur, med både fjord og fjell. Eventyrøya Senja er bare 30 minutter unna.

Det er kort reisevei til Oslo (knapt 2 timer med direktefly fra Bardufoss flyplass som ligger 30 min unna) og Tromsø (i overkant av 1 time med hurtigbåt fra Finnsnes). I tillegg har Tromsø et stort tilbud av flymuligheter til resten av landet- og utlandet.

Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes ligger litt i overkant av 20 min unna. Der tar de røntgen- og CT-bilder som vurderes av radiolog ved UNN Tromsø. De har spesialistpoliklinikk med hospiterende hudlege, nevrolog, ØNH-lege mm. De kan også gi trombolyse ved påvist hjerneslag i samarbeid med nevrolog på UNN. De har kreftpoliklinikk med kreftsykepleier som gir cytostatika, blod med mer. De har fødestue og dialysepoliklinikk.  

UNN Tromsø ligger 15 min unna med helikopter, og i overkant 2 t unna med personbil.  

Arbeidsoppgaver: 
 • Fastlege på legekontoret. Listetak settes ut fra andel offentlige oppgaver og ligger pr i dag på 616. 
 • Stillingen vil kunne innebære offentlig arbeid slik som tilsynslege sykehjem, helsestasjon, flyktningelege eller LIS/vikar-veiledning. Dette kan endres etter behov.  
 • I stillingen inngår deltagelse i veldrevet interkommunal legevakt på Finnsnes (ca. 2-3 vakter à 7,5-9 t pr mnd.) med god assistanse hele døgnet fra dyktige sykepleiere. Bakvaktordning som sikrer tilgang til lege dersom hovedvakta blir >= 2 t forsinket eller borte fra vakta (noe som svært sjeldent skjer). Kommunal lønn på nattevakt 23-08, næringsdrift på dag- og aftenvakt.  

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:  
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.  
 • Godkjent turnus/LIS1 tjeneste med rett til refusjon fra Helfo.  
 • Full rekvisisjonsrett.  
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.  
 • Må ha førerkort klasse B. Kjøring til legevakt må påregnes
Vi søker etter en person som er strukturert, tydelig og løsningsorientert. I tillegg ønsker vi at du har en god porsjon med humor og er inkluderende i dine møter med andre. Vi ønsker å gjøre hverandre gode, og jobber etter tanken "SAMMEN får vi det til". Dette tenker vi er det beste utgangspunkt for å gi gode tjenester til våre brukere. 

Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevner og samt personlig egnethet vektlegges.

Generell informasjon
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.  

Gyldig politiattest ihht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.  

Søker bes oppgi 2 referanser.  

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.  

Ta gjerne kontakt med leder av kontoret (kristin.larsen@sorreisa.kommune.no) eller medisinskfaglig lege ved kontoret (elisabeth.dalgard@sorreisa.kommune.no) for flere opplysninger.  

Søknadsfrist 21.8.22
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sørreisa kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Larsen
Tittel: Leder av kontoret
E-post: kristin.larsen@sorreisa.kommune.no
Navn: Elisabeth Dalgard
Tittel: Medisinskfaglig lege ved kontoret
E-post: elisabeth.dalgard@sorreisa.kommune.no
Arbeidssted
Sørreisa legekontor
Sykehjemsveien 41
9310 SØRREISA
Søk på stillingen