Kort om arbeidsgiver

Blakstad sykehus er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). Opptaksområde består av 22 kommuner for en befolkning på ca. 500.000. Det planlegges flytting til nytt sykehus i Drammen i 2025.

Blakstad sykehus har ledige vikariater for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Riktige kandidater ansettes fortløpende.

I alle seksjoner ved sykehuset samarbeider vi tett med pasienter og pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. 

Vår visjon er å bringe psykisk helsevern et skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som avdelingens viktigste ressurs. Alt arbeid vi gjør baseres på verdier om å spille hverandre bedre, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive forvaltere av felleskapets ressurser.

 For leger i spesialisering er følgende tilrettelagt:

 • Fullverdig tellende tjeneste innenfor fagfeltet i den avtalte perioden
 • Individuelle tjenesteplaner med muligheter for å delta i vaktordning
 • Fordypningstid 4 timer pr. uke
 • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt   

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre
avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som
ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller
hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har
samarbeidsavtale med. 

 Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Ferdig med hele LIS1 tjenesten
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt samarbeid mellom de ulike seksjoner på sykehuset
 • Godt faglig miljø med nært samarbeid mellom LIS og overleger
 • Tjeneste som også kan passe som sideutdannelse og sykehustjeneste for allmennpraktikere 
 • Naturskjønn beliggenhet med god bussforbindelse til Oslo og Drammen
 • Pensjonsordning 
 • Ulike velferdstilbud 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Line Schumacher
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 41691406
E-post: line.kielland@vestreviken.no
Navn: Magnus Karlsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 40060777
E-post: magnus.karlsen@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image