Grunnet overgang til ny jobb på Oslo legevakt blir min fastlegepraksis lagt ut for salg. Inntil det kommer ny fastlege på plass har jeg bruk for en vikar fra juli/august og i noen måneder framover.
Legepraksisen ligger nær Carl Berners Plass, sentralt i forhodl til både trikk, buss og T-bane.
Vi er en veldrevet
fastlegeprasis som driftes av 3 spesialister i allmennmedisin. totalt jobber 6 leger i praksisen:
i tillegg også 1 vikar i 60%,
en
LIS-1 lege, og en lege ansatt av Oslo Kommune som fastlege for de hørselshemmede i Oslo.
Praksisen har et godt rennome og stabile og svært hyggelige pasienter.
Vi har stabile og svært dyktige helsesekretærer, ( 4 sekretærer i 3 årsverk)
Praksisen har et velutstyrt laboroatorium med bl. a
EKG, spirometri, 24 timers BT og ultralyd.
Praksisen gir meget gode inntjeningsmuligheter. Jeg tilbyr en svært økonomisk fordelaktig avtale
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sigurd Sørås Jonassen
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 92246729
E-post: jonas.sol@getmail.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legene på Sinsen
Haslevn. 38 (inngang Sinsenvn)
0571 OSLO