Kort om arbeidsgiver

Psykiater til allmennpoliklinikk, Haugaland DPS
 
Vi har eit spennande fagmiljø som gir gode moglegheiter for fagleg utvikling, og som verdset personlig engasjement i faget. Nå vil vi ha deg
med på laget!
 
Haugaland DPS styrkar det allmennpsykiatriske fagfeltet. Vi har no ledig fast stilling ved allmennpsykiatrisk poliklinikk. Vi kan
tilby varierte arbeidsoppgåver og moglegheit for fagleg vidareutvikling ut fra
interessefelt.

Haugaland DPS er ein del av Klinikk for psykisk helsevern og rus med opptakskommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn, Sveio,
Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal. Haugaland DPS har lokalar sentralt i
Haugesund og på Karmøy. Vi gir eit breidt behandlingstilbod som favnar
rusbehandling (TSB) i poliklinikk og døgn, allmennpsykiatriske poliklinikkar,
ACT og psykose-team, akutt ambulant team (AAT) samt ulike døgnbehandlingstilbod
innan psykisk helsevern. Allmennpoliklinikkane i Haugesund og Karmøy er samdrifta med bl.a. felles inntaksteam og internundervisning. Det er eit robust fagmiljø med
overlegar i psykiatri, psykologspesialistar, legar og psykologar under
spesialisering, samt høgskuleutdanna med vidareutdanning. Poliklinikken har
spesialkompetanse innan fleire terapiretningar, bl.a. kognitiv atferdsterapi,
DBT, EFT samt flere gruppetilbod, bl.a. for sosialangst og bipolar lidelse.
Poliklinikken tilbyr korttidsterapi innan rammane for Helse og arbeid. Det ble
nylig etablert team for eMeistring som er nettbasert behandling for panikk,
sosialangst og depresjon. I år ble det inngått ein samarbeidsavtale mellom HDPS
og Klinikk for 4-dagersbehandling (B4DT) i Bergen. Vi har som mål å opprette
behandlingstilbod for panikklidelse og sosialangst med 4-dagarsformat. Ved
Haugaland DPS og i allmennpsykiatrisk poliklinikk har vi dyktige kolleger med
forskarkompetanse.

Haugesund ligg sentralt plassert på Vestlandet med kort veg til vakre naturopplevingar på havet og i fjellet. Byen har eit rikt
kulturliv med kjente festivaler som Sildajazz og filmfestivalen. Regionen er
sterk på maritim verksemd, og her finn du solide næringslivsaktørar,
gründare og store statlege instansar som Sjøfartsdirektoratet og Kystverket.
Høgskulen på Vestlandet har to campus i vårt område, Haugesund og Stord. Dei har utdanning innan helsefag, økonomi/administrasjon, HMS, ingeniør og
sjøfart.  Vi har kort veg til storbyene Bergen og Stavanger og vår lokale flyplass har gode forbindelsar med daglege avgangar til inn- og utland.

Intervju kan bli gjennomført fortløpande i utlysningsperioden.

Arbeidsoppgåver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasientar
 • Tverrfaglig klinisk arbeid i team
 • Rettleiing og internundervisning 
 • Moglegheit for deltaking i felles bakvaktsordning med Haugesund sjukehus og Karmøy DPS
 • Deltaking i samhandling med pårørande og kommunehelsetenesten

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialisering i psykiatri
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad.

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Være ein god teamarbeider
 • Må trivst i eit aktivt miljø med varierte utfordringar
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • En arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Kompetanseutvikling og vidareutdanning 
 • Mulighet for deltaking i prosjekt og kvalitetsutvikling 
 • Sterkt fagleg fellesskap med godt arbeidsmiljø
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkjer gi til kjenne dette i søknaden

 

Mangfaldserklæring:

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Arne Thomas Lundqvist
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41239898
E-post: tholun@ihelse.net
Navn: Endre Bø Blindheim
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95244057
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Haugaland DPS, Helse Fonna HF
Floravegen 75
5535 Haugesund