Stillingstype
Ved Rauma legesenter, sentralt beliggende i Åndalsnes sentrum, er det ledig stilling som fastlege på nyopprettet liste. Listestørrelsen ved oppstart blir på ca 500 pasienter og listetaket tenkt 800. Inntil 20% kommunal tilpliktning må påregnes.

Beskrivelse av arbeidssted
Legesenteret har åtte legestillinger og en LIS1. Den nyopprettede hjemmelen øker antall fastleger til ni. Det er moderne og velutstyrt med tilhold i Rådhuset i Åndalsnes sentrum. Legesenteret har dyktige og erfarne medarbeidere bestående av sykepleiere, helsesekretærer og bioingeniør. I samme bygg finner du også jordmor, helsestasjon, NAV, barnevern og lokal psykososial tjeneste. 
Praksisen er trivelig og variert, og innebærer gode inntjeningsmuligheter. Fastlegene i Rauma kommune har en "nullavtale" med kommunen som innebærer at kommunen dekker alle utgifter til drift av legesenter mot at legene betaler inn per capita tilskudd til kommunen. Datasystemet som benyttes er SystemX inntil det blir erstattet av Helseplattformen i 2023. Rauma kommune inngår i Molde interkommunale legevakt, men har lokal vakt ukedager i legesenterets åpningstid, mandag -fredag kl 19-21 og lørdag-søndag kl 12-15.

Kvalifikasjoner
  • Spesialist i allmennmedisin eller er under spesialisering
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS1
  • Førerkort klasse B
  • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Det er ønskelig at du 
  • har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
  • har god kjennskap til norsk helsevesen og helst har arbeidet som lege innen primærhelsetjenesten i Norge
  • har erfaring fra norsk fastlegepraksis
Vi tilbyr
  • tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS tilskudd
  • flyttegodtgjørelse etter regulativ
  • bistand med å skaffe bolig
Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Avlønning i kommunal stilling etter kap. 5. i HTA.

Politiattest
Ved ansettelse i stillinger innen Helse- og velferd kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Fremlegges ved tilsetting.

Søknad
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning:  https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rauma kommune
Helse og velferd
Kontaktperson
Navn: Harald Westby Digernes
Tittel: Helse og velferdssjef
Telefon: 94184990
E-post: harald.digernes@rauma.kommune.no
Arbeidssted
Rauma Legesenter
Vollan 8
6300 ÅNDALSNES