Vi har nå ledige 2 LIS vikariat ved Kvinneklinikken, 100% i 6 mnd, med mulighet for forlengelse

Lege i spesialisering går i 9-delt primærvakt tilstede på huset. Vakten er delt til dagvakt og kveld/nattevakt.

Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus HF består av :

 • Avdeling for føde/barsel
 • Avdeling for LIS leger 
 • Avdeling for gynekologi
 • Avdeling for polikliniske tjenester
 • Avdeling for forskning
 • Avdeling for kontortjenester  

Klinikken har over 4500 fødsler per år og dekker mesteparten av patologien innen fødselshjelp og gynekologi bortsett fra enkelte former for avansert cancerbehandling, invasiv fosterdiagnostikk og assistert befruktning.

Alle søkere må søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av mottak av elektive og akutt henviste pasienter innenfor fødselshjelp og gynekologi, visittgang, opplæring i operasjonsteknikker, praktiske prosedyrer i fødselshjelp i følge avdelingens utdanningsplan. Stillingen innebærer deltakelse i avdelingens utdanningsprogram og du vil få ansvar for veiledning av studenter og turnuskandidater.

Kvalifikasjoner

 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Medisinsk embetseksamen
 • Erfaring i gynekologi og obstetrikk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo
 • Mulighet for barnehageplass
 • Mulighet for personalbolig
 • Godt arbeidsmiljø

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Maria Serrano
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40532172
E-post: maria.serrano@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen