Det er ledig en fast og en1 års vikariat som LIS3 i gastroenterologisk kirurgi.

Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger, hvorav 2 er kombinert med professor 2 stilling og en professor 1 stilling. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 16 stillinger for LIS3 (tidligere B-gren) i gastrokirurgi i tillegg til 10 stillinger for LIS2  for spesialiseringsforløp til gastroenterologisk kirurgi samt 1 stilling til sideutanning for spesialiteten Gynekologi og Obstetrikk.

Avdelingen søker nå etter 1 års vikariat i LIS2 og LIS3.

Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster slik at det samlede antall inneliggende gastrokirurgiske pasienter ligger rundt 75. Det er etablert en enhet for dagpasienter på Nordbyhagen og i tillegg har Ahus drift ved Ahus Gardermoen og Ski sykehus som omfatter operativ virksomhet og poliklinikk. Den som ansettes ved avdelingen må være villig til å delta i virksomheten både ved Ahus Gardermoen på avtalt dagbasis.

Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen colorektal kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og brokkbehandling. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst HF som skal drive operativ behandling av cancer ventriculi. Bekkensenteret ved AHUS er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har stor dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet.

Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter og LIS.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingen har spissfunksjoner innen kreftkirurgi, inflammatorisk tarmsykdom og akuttkirurgi, og LIS-legene roterer mellom fagområdene etter oppsatt plan.
 • Vaktarbeidet omfatter hele fagområdet av Gastrokirurgi samt Generell kirurgi.
 • LIS3 Gastrokirurgi er teamleder for et vaktteam som består av LIS2 fra flere kirurgiske spesialiteter i primærvakt, LIS3 i spesialisering til Urologi, Gastroenterologisk kirurgi, Karkirurgi og Bryst-endokrinkirurgi i sekundærvakt som alle går 9-delt vakt med separate dagvakter og aktive kvelds-/nattevakter. LIS3 B-gren i Gastrokirurgi er traumeteamleder og går separate dagvakter, aktive kvelds-nattevakter i tillegg til mellomvakter på ordinære arbeidsdager fra kl 10.00-20.00.
 • Det er 14-delt tertiær bakvakt for gastrokirurgisk overlege med hjemmevakt fra kl. 21.00. Kar-/thorax- og urologisk avdeling har egne bakvaktsordninger og LIS3 B-gren vakter.

Kvalifikasjoner

 • Cand.med.
 • Norsk autorisasjon for legevirksomhet. 
 • Søker må ha bred (flere års) kirurgisk erfaring og bør være spesialist i Generell kirurgi.
 • Forskningkompetanse vil bli vektlagt.  

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner i forhold til resten av personalet.
 • Pedagogiske ferdigheter, empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • Avdelingen tilbyr et godt arbeidsmiljø med dedikerte og kvalifiserte kolleger i mange fag, og har som intensjon å skape et stadig bedre kompetansehevende faglig miljø - også ved aktuelle nytilsettinger.
 • Deltakelse i pågående forskningsprosjekter eller å komme i gang med eget
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter, med kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Dansk
 • Svensk
 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Thomas Heggelund
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 679 69 535
E-post: tohg@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk Divisjon, Gastro Legetjeneste
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen