Kort om arbeidsgiver
Ved  Enhet for legetjenester og smittevernarbeid er det ledig en fast 100 prosent stilling som lege i helsestasjon. Du må være spesialist i pediatri eller i spesialisering i allmennmedisin.

Trondheim kommune har i dag 33 leger som jobber i store stillinger i byens helse- og velferdssentre, helsehus, helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Stillingene er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017.

Vi ser etter en dyktig medarbeider med engasjement for helsefremmende- og forebyggende arbeid i et spennende fagligmiljø.

For mer utfyllende opplysninger rundt stillingen kontakt koordinator for skole- og helsestasjonsleger Lise Kathrine Juul på telefon 948 49 323.
HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.


Arbeidsoppgaver
 • Være kjent med vedtatt helsestasjonsprogram og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • Ha et forebyggende fokus.
 • Skal gjennom undersøkelsen fremme barnets helse og medvirke til å identifisere barn i risiko eller som det er bekymring for.
 • Samarbeide med fastleger og BUP St.Olavs hospital jamfør gjeldende samarbeidsrutiner.
 • Være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Bidra overfor ledelsen av helsestasjonen i forhold til planlegging og evaluering av driften av helsestasjonen, inkludert vurdering av avvik.
 • Bidra i rutineutviklingsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Pediater eller allmennlegespesialist.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge og gjerne fra Trondheim.
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt.
Personlige egenskaper
 • Interesse for kjernefag, amming, motorikk, samspill og barns utvikling.
 • Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn fra 0 -18 år.
 • Samarbeider godt i team men også alene.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode evner til dokumentasjon / journalføring.
 • Flytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftlig.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk og spennende fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning .
 • Arbeidstid fra kl 08.00 - 15.30.
 • Mulighet for kurs og kompetanseheving.
 • To fagdager i året.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helge Holtskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40226762
Navn: Lise Kathrine Juul
Tittel: Koordinator for skole- og helsestasjonsleger
Telefon: 948 49 323
Arbeidssted
Prinsens Gate 1,
7013 TRONDHEIM