Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Stillingen er en nyoppretta 0-hjemmel.
Hjemmelen har ett listetak på 1000 pasienter.
Fastlegene i Sola har kommunale oppgaver tilknyttet helsestasjonstjenester og hjemmelen vil ha en stillingsprosent tilknyttet dette i henhold til gjeldende regelverk. 
Sola kommune har legevaktssamarbeid med Stavanger kommune, hvor fastlegene deltar i legevakt etter oppsatt turnus. Fastlegene har en lav vaktbelastning som følge av det interkommunale samarbeidet.

Tiltredelse i hjemmelen etter avtale.

Fysisk arbeidssted - Risavika legesenter
Er et veldrevet legesenter med to leger hvor en er spesialist i allmennmedisin. Kontoret er lokalisert i Tananger.
Kontoret har dyktige legesekretærer og et godt arbeidsmiljø.
Legesenteret har gode lokaler og er godt utstyrt, de bruker Infodoc journalsystem og Convene betalingsautomat.
Legesenteret eies og driftes av den ene fastlegen, og hjemmelen tilknyttet senteret vil ha driftsavtale med eier.
For nærmere informasjon om Risavika legesenter, driftsform og kostnader i praksis, 
Kontakt:
Brit Hov, eier og leder av Risavika legesenter og spesialist i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver
Fastlegen skal gi allmennlegetjeneste til listeinnbyggere i kontorets åpningstid, og vil også delta i kommunens legevaktssamarbeid der Stavanger kommune er vertskommune. 
Fastlegen vil har kommunale oppgaver tilknyttet helsestasjonstjenestene innenfor de rammer som er lagt i ASA 4310. Hvis ønskelig kan reduksjon av liste diskuteres i henhold til omfang av kommunal bi-stilling.

Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin.
Gyldig legeautorisasjon/Godkjentturnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
LIS 3, det legges til rette for at leger som ikke er spesialister i allmennmedisin gjennomfører spesialiseringen gjennom ALIS ordningen.
God kunnskap om norsk lovverk.
Språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Krav om minimum B2 nivå.
Oppstart i fastlegehjemmelen forutsetter godkjent politiattest og egenerklæring turberkulose og MRSA.

Tildelingen skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer fra kommunen skal følges.

Personlige egenskaper
Interesse for allmennmedisin.
Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
I Sola jobber vi aktivt med å bygge en Heltidskultur. Gjennom "retningslinjer for heltid" skal vi redusere deltidstillinger og tilby 100 % stillinger som hovedregel.

- Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer.
- Fastlegene og Sola kommune har et godt fungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg.
- Samarbeid mellom kommunen og legekontorene om kvaliet, kompetanse og tjenesteutvikling.
- Gjennomføring av LIS 3 via godt organisert ALIS ordning.
- Sola kommune tilbyr gode økonomiske og praktiske tiltakspakker ved oppstart, mest aktuelt for denne utlysningen er rekrutteringstilskudd og ekstra basistilskudd. Nærmere informasjon om innholdet fås ved henvendelse til Lillian Ydstebø, rådgiver Levekår.

Anettelsen skjer på de vilkårene og pliktene som går fram av utlysningen, og de lovene, reglementene og tariffavtalene som til enhver tid er gjelder.

Slik søker du
Søknadsskjema finner du ved å klikke på " Søk på stillingen".
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.
Opplysning om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig etter offentlighetsloven § 25. Du må gi en begrunnelse hvis du ønsker å reservere deg fra å stå på offentlig søkerliste. Du får melding hvis reservasjonen ikke er gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sola kommune
Risavika legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Pernille H Sørensen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 945 46 433
E-post: pernille.hegre.sorensen@sola.kommune.no
Navn: Lillian Ydstebø
Tittel: rådgiver fagstab Levekår
Telefon: 952 58 505
E-post: lillian.ydstebo@sola.kommune.no
Navn: Brit Hov
Tittel: Fastlege Risavika legesenter
Telefon: 988 08 950
E-post: bphov@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Risavika legesenter
Arbeidssted
Risavika legesenter
Risavika Havnering 247
4056 TANANGER
Søk på stillingen