Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Færder kommune har ledig stilling som fastlege med introduksjonsavtale ved Vestskogen medisinske senter. Introduksjonsavtale er en ny ordning fra Helsedirektoratet, som skal gjøre det lettere å få erfaring i allmennmedisin uten å måtte kjøpe seg inn i en legepraksis. Ordningen gir mulighet for å jobbe på samme listen som etablerte fastleger. Dette er en unik mulighet til å få tellende tjeneste i spesialisering i allmennmedisin i trygge rammer med god veiledning
Stillingen som introduksjonslege vil være i selvstendig næringsdrift med svært gunstige betingelser. Introduksjonsavtalen går over 2 år.

Beskrivelse av arbeidssted:
Vestskogen medisinske senter ligger sentralt på Nøtterøy, med gode parkeringsmuligheter og apotek i samme bygg. Det er et velutstyrt og godt organisert legesenter, som består av 3 fastlegehjemler, hvor alle legene er spesialister i allmennmedisin, samt 3 godt kvalifiserte og stabile helsesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legedekning gjennom mange år, og er en veldrevet praksis med kort ventetid på konsultasjoner. Ingen av hjemlene har tilpliktede oppgaver pr i dag.
Legesenteret bruker System X,  PasientSky og Melin betalingsterminal.

Ønsket oppstart medio september og senest innen 01.11.22

Det søkes om ALIS tilskudd årlig, tilskuddet for introduksjonsleger er 240 000kr/år.
Dette innebærer at det gis kompensasjon for deltagelse på kurs og i veiledningsgruppe, samt andre aktiviteter som gjelder spesialisering. Kommunen tilbyr god veiledning og supervisjon av erfarne fastleger og kommuneoverlegen følger opp leger i spesialisering

Færder kommune har nylig vedtatt Plan for legetjenester, med tilhørende handlingsplan, hvor tiltakene søkes innarbeidet i budsjett for 2023. Et av de foreslåtte tiltakene er kompensajson ved fravær pga syke barn inntil 10 dager i året.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anita Archer
Tittel: Virksomhetsdirektør helse
Telefon: 99 52 75 00
E-post: anita.bjune.archer@faerder.kommune.no
Navn: Elin Nordstrand Jakobsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 916 20 590
E-post: elin.jakobsen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vestskogen medisinske senter
Kjernåsveien 13A
3142 VESTSKOGEN