Kort om arbeidsgiver
Elverum kommune har stilling ledig som legevaktoverlege (30 %) ved den interkommunale legevakten for Åsnes, Åmot, Våler og Elverum.

Den er lokalisert i moderne lokaler på Helsehuset i Elverum, sammen med blant annet 3 sengeposter med korttids, akutt, rehabilitering- og langtidsplasser, forebyggende enhet, barnevern, kommunehelsetjenesten, friskliv, ergo- og fysioterapi og administrasjon helse og omsorg.

Elverum er vertskommune for interkommunal legevakt, med et nedslagsfelt på ca. 36 500 innbyggere. Tjenesten skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Fremtidens legevakt må kjenne, samhandle med og delvis integreres med andre kommunale tjenester. Legevaktoverlege er organisert i stab hos enhetsleder legevakt, sektor for familie og helse, og har det medisinsk faglige ansvaret for legevakten.

Søk her: https://201611.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4534941417?language=nb&link_source_id=0

Arbeidsoppgaver
 • Være medisinskfaglig ansvarlig for legevakta og rådgiver for enhetsleder. 
 • Kvalitetssikring av medisinske prosedyrer.
 • Ansvar for veiledning og faglig oppfølging av leger.
 • Bidra i planlegging og organisering av internundervisning.
 • Bidra til organisering av legetjenesten på legevakten.
 • Behandling av klager og avvik i samarbeid med enhetsleder.
 • Ukentlige møter med enhetsleder samt annen møtevirksomhet.
 • Bidra til kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid ved legevakten.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Spesialist i allmennmedisin.
 • God kunnskap om og erfaring fra legevaktmedisin.
 • Kunnskap om drift av legevakt, avtaleverket og juridiske rammer.
 • Førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Samfunnsengasjert og interesse for utvikling av gode helsetjenester.
 • Erfaring fra, og interesse for legevaktsmedisin.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Engasjert og motiverende.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Et stimulerende og faglig arbeidsmiljø og nærhet til flere legekollegaer i kommunen.
 • Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å kunne påvirke og delta i prosessen om legevaktens fremtid og oppfølging av akuttmedisinforskriften.
 • Ansettelse forutsetter fremlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Interkommunal legevakt
Kontaktperson
Navn: Mari Bjørndalen Myrvang
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 915 34 997
E-post: mari.myrvang@elverum.kommune.no
Arbeidssted
Helsehuset i Elverum
Kirkevegen 47
2409 ELVERUM