Kort om arbeidsgiver
Fürst er Norges største medisinske laboratorium og ligger på Furuset i Oslo. Laboratoriet har en omfattende diagnostisk aktivitet som inkluderer medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet analyserer prøver hovedsakelig fra fastleger og privatpraktiserende spesialister i hele Norge. Vi utfører celle- og vevsdiagnostikk hovedsakelig innen dermatopatologi,  gastroinstinalpatologi, gynekologisk- og urologisk patologi, samt mammapatologi. Vi har moderne teknisk utstyr, bl.a. digital patologi.

God pasientservice, god kvalitet og moderne laboratoriediagnostikk er kjerneverdier for Fürst. I 1995 ble Fürst akkreditert av Norsk Akkreditering som det første medisinske laboratorium i Norge. I tillegg deltar Fürst i forskning og utvikling i samarbeid med universitetssykehus. For tiden har Fürst totalt 20 fast ansatte overleger samt 3 leger i spesialisering, herav 8 overleger i patologi.
 
Stillingen som seksjonsoverlege rapporterer til medisinsk direktør.


Arbeidsoppgaver
 • Seksjonsoverlegen har overordnet fagansvar for virksomheten i patologi og vil være medisinskfaglig rådgiver for ledelsen
 • Medansvar for avdelingens daglige drift, og deltakelse i medisinsk faglig rådgivning til rekvirenter, bioingeniører og annet personale i laboratoriet
 • Medansvar for kvalitetsarbeid og fagoppdatering innen patologi
 • Bidra til utvikling og innføring av nye diagnostiske metoder
 • Delta i forskningsoppgaver, avdelingsprosjekter og bidra til et godt forskningssamarbeid med universitetssykehus og andre institusjoner
 • Undervisningsansvarlig for patologi, og bidra i utdanningen av leger og
  annet personale
 • Holde interne og eksterne faglige foredrag og være aktiv i nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Delta i rutinediagnostikk
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i patologi
 • Gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med patologidiagnostikk fra laboratorium med rutinedrift
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • God IT-kompetanse er en fordel
Personlige egenskaper
 • Ansvarlig og opptatt av høy faglig kvalitet
 • Gode samarbeidsevner, motiverende, trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Fleksibel, endringsvillig, løsningsorientert og omgjengelig
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt
Vi tilbyr
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Mulighet for videreføring av egne forskningsaktiviteter i stillingen
 • Tydelige ansvarsforhold og korte beslutningsveier
 • Høy faglig standard
 • Moderne laboratorium med oppdatert instrumentpark
 • God og rask IKT-støtte
 • En sosial og innovativ arbeidsgiver der medarbeiderne verdsettes
 • Lønn etter avtale

Kun elektroniske søknader. Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Fürst Medisinsk Laboratorium
Kontaktpersoner
Navn: Ying Chen
Tittel: Medisinsk direktør
Telefon: 971 83 696
E-post: ychen@furst.no
Navn: Vibeke C. Reiling
Tittel: HR-direktør
Telefon: 920 29 888
E-post: vcreiling@furst.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Furuset
Søren Bulls vei 25
1051 OSLO
Søk på stillingen