Kort om arbeidsgiver
Helsehuset Råde er kommunens senter for helse- og omsorgstjenester innen sykehjem, hjemmebaserte tjenester,
fysio-/ergoterapi mv.
 
Sykehjemmet har 58 plasser fordelt på korttidsplasser, somatisk langtid, skjermet enhet og forsterket skjermet enhet.
Sykehjemmet har i dag sykehjemsoverlege i 100 % stilling og  sykehjemslege i 20 %, som nå er ledig. Sykehjemmet har
LIS 1 lege til stede en dag pr uke. Sykehjemsoverlegen og sykehjemslegen samarbeider tett med koordinering av
medisinsk behandling av beboere og pasienter ved sykehjemmet. Ved fravær og ferie må man påregne å bistå andre
avdelinger.
 
Arbeidsoppgaver
- Medisinsk oppfølging av sykehjemmets beboere og pasienter
- Pårørendearbeid
- Utviklingsoppgaver i virksomheten
- Veiledning/undervisning av virksomhetens øvrige personale
 
Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon som lege
- Fullført turnus/LIS 1 tjeneste
- Spesialist eller påbegynt spesialistutdanning, fortrinnsvis innen allmennmedisin eller geriatri. Det kan tilrettelegges for
spesialisering innen allmennmedisin
- Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 
Personlige egenskaper
- Interesse for og erfaring innen sykehjemsmedisin
- Evne til å skape gode relasjoner til beboere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
- Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 
Personlig egnethet vil vektlegges.
 
Vi tilbyr
- Varierte og spennende oppgaver
- Faglige utfordringer
- Muligheter til å påvirke og bidra i utviklingsarbeid
- Et positivt og godt arbeidsmiljø
- God pensjonsordning gjennom KLP
- Lønn etter avtale
 
Politiattest kreves ved ansettelse.
 
 
Søknad sendes
Vi oppfordrer kandidatene å bruke elektronisk søknadsskjema.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Råde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Sand
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 45873293
E-post: hilde.sand@rade.kommune.no
Navn: Kirsten Piil
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 45398950
E-post: kirsten.piil@rade.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Skoleveien 3
1640 RÅDE
Søk på stillingen