Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter fastlege til Skiptvet fastlegekontor. Det er en fast stilling, men det kan være aktuelt å tilby vikariat for en avtalt periode. 

Det er 3 fastlege hjemler tilknyttet til legekontoret. En av fastlege hjemmelene er nå ledig, da eieren har pensjonert seg. Legekontoret har nå 1 spesialist i allmennmedisin og 1 er under spesialist videreutdanning.  

Vi søker deg som interessert lege og god fagperson til Skiptvet kommune velkommen. 

Om du ikke er helt sikker på om du vil begynne fast i Skiptvet, kan vi se på mulighet for å inngå midlertidig avtale/ «prøveperiode» for å la deg prøve å jobbe som fastlege i en fin landlig kommune. 

Vi ønsker å kunne tilpasse arbeidstidsordning litt etter hva du er interessert i. 

Det kan være: 
- ordinær fastlege hjemmel som selvstendig næringsdrivende 
- kommunalt ansatt fastlege som inngår i felles team på legesenteret, eller  
- en avtale hvor du kan starte med å leie deler av fastlegehjemmel til gradvis å eie hjemmelen i  
større grad. 
- et vikariat for en avtalt tidsperiode. 
 
Som kommunalt ansatt fastlønnet fastlege ønsker vi å tilby fastlønn og en del av lønnen som aktivtetsbasert.  Vi vil gjerne være i dialog og se på gode løsninger for arbeidstid og pasient listestørrelse. 

ALIS utdanning er en viktig kompetanse å tilrettelegge for. Det vil vi gjøre ved å tilby veileder fra allmennlegespesialist på legekontoret og oppfølging fra kommuneoverlegen. 

Høres dette interessant ut? Send en søknad og/eller ta kontakt! 

For øvrig er også 3 dyktige og erfarne helsesekretærer som er med å drifte et effektivt og velfungerende legekontor. De har et godt arbeidsmiljø, noe som har blitt til over lang tid, da alle som jobber på legesenteret har stått lenge i stillingene sine. 

Kontoret har akuttrom/skiftestue, eget laboratorium, utstyr for EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometri. Fortiden benyttes System X som journalsystem. Det vurderes å bytte til et sky basert system etter hvert. 

Kommuneoverlege ansvaret er fortiden ivaretatt etter avtale med Sarpsborg kommune. 
 
Om stillingen 
Listestørrelsen er på ca 1000 pasienter, men kan økes ved behov. Hjemmelen har vært driftet av Ved eventuell tildeling av hjemmel følger videre forhandlinger om overtakelse med dagens hjemmelsinnehaver etter gjeldende avtale ASA 4310. 

Vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler. 

Kommunen vil være villige til å diskutere de rette økonomiske betingelsene for daglige driftsutgifter for legesenteret.  
 
Arbeidsoppgaver 
Ordinære fastlege oppgaver 
Fastlegen deltar i interkommunal legevakt, med gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Pr nå er vaktbelastningen svært liten. 
 
Kvalifikasjoner 
Norsk autorisasjon 
Beherske norsk muntlig og skriftlig 
God kjennskap til norsk lovverk 
Førerkort klasse B
 
Personlige egenskaper 
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
Fleksibel, positiv, evner å se den enkelte pasient og kollega. 
 
Vi tilbyr 
Godt arbeidsmiljø i en faglig spennende tid 
Gode inntjeningsmuligheter fra første dag 
Veiledning fra spesialist i allmennmedisin på legekontoret, ved oppstart av ALIS. 
Kommunene kan være behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig. 
 
Generelle opplysninger
Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kontakt Karin Bogen på tlf.: 99580197

Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skiptvet kommune
Kontaktpersoner
Navn: Abdel Hamed Abo-Joila
Telefon: +47 69 80 69 00 / +47 414 56 412
Navn: Hanne Bøhler
Telefon: +47 69806100 / +47 959 36 573
Arbeidssted
Sollia 1
1816 SKIPTVET