Kort om arbeidsgiver
Ingress
Bamble kommune har behov for flere fastleger

Beskrivelse av arbeidssted
Bamble kommune har behov for flere fastleger i full stilling. Du kan velge mellom privat næringsdrift med 0 - avtale eller fastlønnsavtale med bonus.
Vi skal fylle både eksisterende stillinger og nyopprettede hjemler. Kapasiteten økes for å sikre legene våre en forutsigbar arbeidshverdag, og for å gi pasientene et best mulig tjenestetilbud. Vi tilbyr en spennende jobb med konkurransedyktige vilkår og gunstige betingelser.
Bamble kommune drifter Stathelle og Langesund legesenter. Nå oppretter vi i tillegg et midlertidig 2 - legesenter i lokaler på Bamble helsehus. Kommunen er også i dialog med Bamble legesenter om videre driftsform der.

Arbeidsoppgaver:
- Fastlege for 8-900 pasienter
- Mulighet for å ta vakter ved Bamble legevakt
- det følger ingen kommunale bistillinger med jobben

Krav til kompetanse/ egenskaper
Vi søker fastleger som har fullført spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1) eller gjennomført turnustjeneste.
Det er krav om norsk legeautorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper
Du må ha evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
Vi ønsker oss deg som har stor interesse for samhandling og faglig utvikling
Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr
- God pensjons- og forsikringsordning
- Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest
For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bamble kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vibeke Devik
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 90419871
E-post: vibeke.devik@bamble.kommune.no
Navn: Kristin Berge
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40629098 / 35965533
E-post: kristin.berge@bamble.kommune.no
Navn: Anders Mølmen
Tittel: Kommunelege
Telefon: 99636415
E-post: Anders.Molmen@bamble.kommune.no
Arbeidssted
,
3960 STATHELLE
Søk på stillingen