Kort om arbeidsgiver

Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har virksomhet ved
Rikshospitalet og Ullevål sykehus og utfører laboratoriebasert
infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra
pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av
blodgivere og transplantasjonsdonorer.

Avdelingen har et bredt repertoar innen
virologisk, serologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk
diagnostikk og utfører årlig nesten 1,5 millioner analyser. Under den pågående
pandemien utfører avdelingen også et stort antall SARS-CoV-2 analyser og har
tatt på seg flere nasjonale oppgaver inkludert utprøving av nye metoder og
utvidet forskning.

Avdelingen har også regionale oppgaver og nasjonale
referansefunksjoner for diagnostikk knyttet til HIV, syfilis, Cytomegalovirus,
toksoplasmose, medisinsk mykologi og molekylær parasittologi.
Forskningsaktiviteten er stor og omfatter blant annet virologi, bakteriologi,
mykologi, parasittologi, molekylær biologi, bioinformatikk, epigenetikk,
stamceller og DNA-reparasjon. Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og
gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av
medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske
fakultet, Universitetet i Oslo.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner: Medisin; Bakteriologi; Molekylærdiagnostikk,
virologi og serologi; Forskning; Utvikling; Kontroll og produksjon; Prøvemottak
og Kvalitet, IT og driftsstøtte. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og
periodevis hektisk. Avdeling for mikrobiologi har for tiden 23 legestillinger -
14 overleger og 9 utdanningsstillinger (leger i spesialisering, medisinsk
mikrobiologi).   

Det er overlegevikariat ledig fra 15.08.22 til 14.08.2023 (1 år fra ansettelse) ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus med mulighet for forlengelse. Stillingene er lokalisert ved bakteriologisk ved enhet Ullevål sykehus. Deltagelse i avdelingens vaktordning er ønskelig.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen som tilsettes vil delta i den daglige driften av avdelingen, med bl.a. avlesning og vurdering og av prøver og prøvesvar, veiledning til klinikere, tverrfaglige møter, undervisning og prosedyrearbeid.

Kvalifikasjoner

 • Avdelingen søker lege som er godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi
 • Søkere må beherske skandinaviske språk.
 • Erfaring innen bakteriologisk resistens er ønskelig

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne med ulike faggrupper
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende overenskomster.  
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk.
 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Lind
Tittel: Enhetsleder/overlege Medisinsk seksjon
Telefon: 959 99 082
E-post: UXLNDR@ous-hf.no
Arbeidssted
Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo