Kort om arbeidsgiver

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en kontorfaglig seksjon og 6 kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), Akutteam (FAT), Seksjon døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. Det jobber totalt 14 overleger på DPS Follo.

DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling.
Vi ønsker oss overleger som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig utvikling og er engasjert i flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt.

Vi søker 2 overleger i fast stilling.
DPS Follo arbeider nå målrettet med å styrke legedekningen innen psykosefeltet.

Seksjon TIRE utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Dette er en tverrfaglig sammensatt seksjon med 3 overleger, Vi søker nå en fjerde overlege i nyopprettet stilling, en lege går av med pensjon. I tillegg har vi 1 lege i spesialisering, 6 spesialsykepleiere, 1 spesialvernepleier, 3 psykologspesialister og 3 psykologer. I tillegg jobber det 2 IPS jobbspesialister fra NAV ved seksjonen. 

Alle pasienter hos oss får tildelt et behandlerteam, der legespesialist inngår som et del av temaet som medisinskfaglig ansvarlig og /eller ansvarlig for vedtak etter PHL. Arbeidet innebærer å være delaktig i utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser, vedtaksansvar og tett samarbeid med kommunale tjenester. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern. Overlege har også ansvar for egen pasientliste. Som hovedregel har ikke overlege så mange selvstendige behandleransvar.

Vi samarbeider tett med pårørende, nettverk og øvrig hjelpeapparat. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk.

Arbeidet innebærer å være delaktig i utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester. Vi jobber nå med å implementere FACT team sammen med våre samarbeidende kommuner. Den som tilsettes forventes å delta i utviklingsarbeid og utforming av dette samarbeidet. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern.

Vi har et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der det er høy fokus på trygghet og trivsel på jobb. Samarbeid om pasienten preger det arbeidet vi gjør både internt i seksjonen og med eksterne aktører Vi tenker dette er direkte knyttet til pasientsikkerhet. Alle stemmer skal høres, men vi forholder oss lojalt til beslutninger som tas. Vi spør hverandre når vi er i tvil og vi støtter hverandre i krevende saker. Vi er en sammensatt gruppe både knyttet til fagbakgrunn og personlige egenskaper. Dette ser vi styrker miljøet vårt.

Det skjer mye spennende i feltet psykose og vi håper DU vil være med å bygge opp TiRe med din kompetanse.

Ring gjerne seksjonsleder, eller teamleder hvis du lurer på noe mer før du søker.

Det er krav om politiattest ihht Lov om helsepersonell § 20a før ansettelse.

Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglige vurderinger, utredning og behandling
 • Vedtaksansvar for pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Faglig ansvar for pasienter med dom om psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Mulighet for deltakelse i Ahus DPS sin vaktordning for leger
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i team, samt internt i avdelingen og eksternt opp mot andre avdelinger i Ahus og kommunehelsetjenesten 
 • Klinisk veiledning av LIS, samt veiledning av samarbeidende helsepersonell ved behov

Kvalifikasjoner

 • Søkeren må ha legeautorisasjon og være godkjent spesialist i voksenpsykiatri
 • Erfaring fra behandling av målgruppen, og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn
 • Erfaring fra rus- og psykiatrifeltet vil være en fordel
 • Krav om kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter
 • Søkeren bør ha utredningskompetanse
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi søker faglig engasjerte kollegaer med gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer
 • Et tverrfaglig, spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • Ukentlige legemøter med legene på DPS`et  
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for forskningsarbeid
 • Det trekkes 2 % av lønn for medlemskap i offentlig pensjonsordning

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Horn
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 64852000
Navn: Henriette Parmann
Tittel: Teamleder
Telefon: 64852000
Navn: Torgunn Kamfjord
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 64852000
Navn: Espen Lind Johnsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90784943
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPS Follo, Seksjon Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser
DPS Follo, Åsenveien 3
1400 Ski