Kort om arbeidsgiver

Ved Medisinsk avdeling Orkdal har vi ledig fast stilling for overlege i indremedisin med snarlig tiltredelse. 

Vi forutsetter at du har beslutningskompetanse innenfor generell indremedisin, men vi vil legge til rette for at du vil kunne jobbe mest mulig med ditt spesialfelt hos oss.

Ved Medisinsk avd. Orkdal utreder vi og behandler pasienter innenfor de fleste indremedisinske felt og har også stor poliklinisk aktivitet. Vi er et trivelig kollegium med 9 overleger, 11 LIS2/ LIS3 og 10 LIS1. Våre overleger har subspesialiteter innen kardiologi, gastroenterologi, lungemedisin og hematologi. Vi har også tett samarbeid med fagmiljøene ved St. Olavs hospital i Trondheim, og jobber med etablering av rotasjonstjeneste for overlegene med de forskjellige avdelingene i Trondheim. 

Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, og har en akuttfunksjon for ca. 90 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi/ ortopedi. Sykehuset har totalt 86 heldøgnssenger og ligger ca. 40 km i pendleravstand fra Trondheim med gode buss- og veiforbindelser og gratis parkering. 

Førstegangsintervju kan gjennomføres på Skype dersom du ikke har mulighet til å møte opp på Orkdal Sjukehus. 

Dersom det i løpet av tilsettingsprosessen blir ytterligere ledige faste stillinger eller vikariater, kan det bli flere ansettelser.

Arbeidsoppgaver

 • Legearbeid på sengepost, poliklinikk og overvåkningsavdeling
 • Den som tilsettes må inngå i avdelingens gjeldende bakvaktsordning med 8-delt vakt, med hjemmevakt på kveld og natt
 • Supervisjon av LIS2/3 og LIS1 innenfor generell indremedisin

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i indremedisin med en subspesialitet innen indremedisinske fag, evt. kort tid før avslutning av spesialistutdanningen
 • Beslutningskompetanse innen generell indremedisin
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Tiltredelse etter avtale
 • En spennende arbeidshverdag med godt faglig miljø og trivelige kollegaer
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Harald Edsberg
Tittel: Avdelingssjef - leger
Telefon: 72 82 92 49
E-post: Harald.Edsberg@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avd. Orkdal, Orkdal Sjukehus, St. Olavs hospital
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger
Søk på stillingen