Kort om arbeidsgiver

Er du interessert i spesialisering innen kirurgi ? Da håper vi du søker LIS2 stilling hos oss på Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk har ledig tre faste rotasjonsstillinger for lege i spesialisering, LIS2, innen generell kirurgi. Stillingene er ledig fra neste rotasjon, 1.10.22. Ved evt. internt opprykk kan det bli ledige vikariater.

Du vil kunne ha mulighet for å rotere innen bryst og endokrinkirurgi, urologi, karkirurgi, gastroenterologisk kirurgi og barnekirurgi etter behov.

Stillingene er tilknyttet en fast vaktordning i primærvaktsjikt.

Om du er interessert i å lære kirurgi og engasjert i de kirurgiske pasientene, så er dette en spennende stilling for deg. 

Kirurgisk klinikk omfatter seks seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken har ansvaret for traumesenter-funksjonen og den hardt skadde pasienten.

Klinikken har ca 800 ansatte og et total budsjett på 950 millioner. Kirurgisk klinikk har arbeidssteder både i Trondheim og Orkdal.

Du må legge ved relevant dokumentasjon på utdanning og praksis i søknaden.

Oppgi også  minst 2 referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep og  -prosedyrer er eller kan bli aktuelt. Generell kirurgi er en basisutdanning for generelle kirurgiske ferdigheter med hovedfokus på vurdering og behandling av akuttkirurgiske tilstander
 • Praktiske ferdigheter oppnås ved trening på simulator og modell, ved å følge mer erfarne kirurger i deres arbeid, deretter å gjøre inngrep og prosedyrer, først under supervisjon og etter hvert selvstendig
 • Det er sentralt å utvikle god preoperativ vurderingsevne og forståelse
 • Internundervisning vil bli gitt
 • Visittgang på sengepost
 • Vaktarbeid i etablert vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må inneha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du ikke kommer fra et skandinavisk land må kompetanse på nivå C1 Bergenstesten dokumenteres
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha fullført og ha godkjent LIS1 tjeneste

Personlige egenskaper

 • Du er god til å samarbeide i team med ulike kollegaer og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og alle samarbeidende instanser
 • Du må være løsningsorientert og fleksibel
 • Du må like å jobbe i en hektisk arbeidshverdag
 • Du er høflig, vennlig og vil bidra til kollegial trivsel i arbeidsmiljøet
 • Du er lærevillig og nysgjerrig på det kirurgiske fagområdet

Vi tilbyr

 • Et spennende fagområde med svært dyktige og motiverte kollegaer
 • Et godt organisert spesialiseringsløp med veiledning og supervisjon
 • Du får bidra til god pasientbehandling i en moderne klinikk opptatt av evidensbasert forskning 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode forsikringsordninger i KLP herunder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Kliniksjef
Telefon: 72828024
Navn: Håkon Angell Bolkan
Tittel: Kst. Avdelingssjef Leger
E-post: hakon.angell.bolkan@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gt 14
7030 Trondheim