Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har ledig stilling som overlege i hematologi. 

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske spesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling, geriatri, slag og rehabilitering, akuttmottak samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. Det er nylig opprettet en seksjon for forebyggende medisin.  Avdelingen har i alt 560 ansatte, derav rundt 110 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner.

Hematologisk seksjon har 4,3 overlegeårsverk og 1-2 leger i spesialisering. Vi har en hematologisk sykepleier med egen poliklinikk og som bistår med blant annet benmargsundersøkelser. Seksjonen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med blodsykdommer i Asker og Bærum. Vi har i all hovedsak poliklinisk aktivitet i tillegg til tilsynsfunksjon for inneliggende pasienter med hematologiske problemstillinger. Seksjonen var tidlig med å etablere et digitalt tilbud for pasientene og nær 40% av konsultasjonene foregår digitalt. Det er et tett samarbeid med OUS der vi deltar i digital undervisning og faglige diskusjoner. Seksjonen er administrativt underlagt seksjon for generell medisin som har egen sengepost med 24 senger. Her samarbeider vi på tvers med spesialister i indremedisin, onkologi og palliasjon. 

Vi søker etter kollega med evne til nytenkning og samarbeid i et dynamisk hematologisk team og med interesse for å bidra til å videreutvikle et sterkt indremedisinsk fagmiljø. Medisinsk avdeling har et godt utdannings- og arbeidsmiljø samt et aktivt forskningsmiljø som vi ønsker å utvikle videre.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med blodsykdommer
 • Bidra til faglig utvikling i form av internundervisning, kontinuerlig forbedringsarbeid og oppdatering av prosedyrer
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Overlege, med norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges.

Søkere med kort tid til ferdig spesialisering vurderes på lik linje med ferdig spesialister.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Fleksibel og positiv

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Ungt og dynamisk fagmiljø med etablert forskningskompetanse
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Niels Kristian Thybo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99540030
E-post: Nielskristian.thybo@vestreviken.no
Navn: Cecilie H. Nordmo
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 67505542
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image