Kort om arbeidsgiver
Vil du være lege på vakre Frøya?
Vi har fått på plass én fastlege, men ønsker oss to til med oppstart over sommeren. Det er attraktivt, meningsfullt og godt å være lege i Frøya kommune. Vi er opptatt av å legge til rette for våre leger på best mulig måte, og kan tilby veldig gode ordninger.

Ønskede kvalifikasjoner
Lege med norsk autorisasjon og/eller spesialist i allmennmedisin.
Vi ønsker oss leger som vil trives med å jobbe med våre mange fine øyboere - vi er ulike og trenger deg som er flink med folk. Du må beherske norsk og engelsk.

Hvilke driftsmodeller kan Frøya kommune tilby?
Alternativ 1
Næringsdrivende fastleger i kommunalt drevet praksis (8.2.- avtaler)
Frøya kommune eier og drifter legekontoret, mens fastlege er selvstendig næringsdrivende. Fastlege inngår avtale om leie av plass ved Frøya legekontor. Leieavtalen innebærer at Frøya kommunen dekker alle utgifter mot at kommunen beholder basistilskuddet.

Alternativ 2
Kommunalt ansatte fastleger. Frøya kommune eier og drifter legekontoret, og fastlegen blir ansatt i kommunen. Som ansatt i kommunen er det arbeidsmiljølovens krav til arbeidstid gjelder. Utgangspunktet vil være at jobben skal gjøres innenfor normalarbeidstid på 37,5 time (legevakt kommer i tillegg).

I begge modellene sikrer vi:
 • Korte lister
 • Merkantile ressurser/helsepersonell
 • Avklart forhold på beredskapsforventninger/-løsninger - Legevaktbelastning
 • God organisering av spesialistutdanningen (ledelse - veiledning - supervisjon - planer - kollegial fraværsdekning)
 • Frikjøp til deltakelse i utvikling av helse- og omsorgstjenester i kommunen
Vi tilbyr meget gode inntjeningsmuligheter, om ønske er det muligheter for ekstra legevakter, både på Frøya og i LIO. i tillegg gis en rekke andre goder og tilbud, for eks.;
 • Rekrutterings- og stabiliseringstilskudd
 • Full utgiftsdekning av kurs og andre læringsaktiviteter
 • Praksiskompensasjon
 • Tilrettelegging for skolering/spesialisering - ALIS avtale
 • Flyttegodtgjørelse.
 • Bistand til å skaffe jobb til partner
 • Bistand til å skaffe barnehageplass
 • Fraværsdekning i ferier
 • Velferdstiltak, blant annet treningsavtale i 6 mnd ved oppstart
 • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
Ansettelse i hht. gjeldende avtaleverk.

På Frøya er det korte avstander, så du kan bo sentralt eller ute i distriktet. Her er det enkelt å trives, både på jobb og i fritiden. Du/dere kommer til et stabilt og godt drevet legekontor, med et hyggelig og humoristisk arbeidsmiljø. Er dere to leger, et par eller et vennepar, så er dette en flott mulighet til å etablere seg sammen i legepraksis. Her vil man få jobbe med smått og stort, det er ute i distriktene legene får prøve seg på et mangfold av problemstillinger - og det gir spennende erfaringer! Kom til oss på Frøya, vi skal legge alt til rette for dere!

TA GJERNE KONTAKT FOR MER INFORMASJON!
Kontakt AVANTAS ved Hanne Haug Fremo på tlf 982 12 455 eller epost hanne@avantas.no. Du kan også kontakte Kirsti Jenssen på tlf 413 34 8637, eller Janne Grønning på tlf 977 55 899 hos AVANTAS. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Kontaktpersoner Frøya kommune: Peggy Alise Johansen, tlf. 920 99 165, eller Torny Dahlø Sørlie, tlf. 974 98 711.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frøya kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Haug Fremo
Tittel: Seniorrådgiver Avantas
Telefon: 982 12 455
E-post: hanne.fremo@avantas.no
Navn: Peggy Alise Johansen
Telefon: 920 99 165
Navn: Torny Dahlø Sørlie
Telefon: 97 49 87 11
Arbeidssted
Sørveien 17A
7260 SISTRANDA
Søk på stillingen