Kort om arbeidsgiver
Bergåstjern er et sykehjem som ligger på Hillevåg med totalt 76 døgnplasser. Av de er 25 korttidsplasser, 20 rehabiliteringsplasser, 31 langtidsplasser. Det er 2 andre leger tilknytta rehabiliteringsavdeling og langtidsavdeling. Lege som søker får ansvar for 25 korttidspasienter. Pasientene som kommer på korttidsavdeling har et behov for et tidsavgrensa opphold. Pasientgruppen som kommer på korttidsavdelingen er svært variert. De vil ha behov for behandling av underliggende sykdom, avklaring av videre tjeneste. Det vil også være en del palliasjon.

Arbeidsoppgaver
Lege på korttidsavdelinga vil ha et overordnet medisinskfaglig ansvar for inneliggende pasienter. Deltar i tverrfaglige møter/samtaler, pårørende samtaler, legevisitter, bidra i internundervisning, kompetanseøkning blant personalet i avdelingen. Du jobber tett sammen med ulike yrkesgrupper på avdelingen. Fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, helsefagarbeidere. Du vil også være i dialog med SUS og andre tjenester i kommunen vedrørende pasientbehandling.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha norsk autorisasjon

Ønskelig med spesialistutdannelse fortrinnsvis innen allmennmedisin eller geriatri. Andre relevante spesialister kan også søke
Søkere uten spesialitet forplikter seg til å være i et spesialiseringsløp i allmennmedisin. Må ha gjennomført LIS 1. 
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Politiattest må fremlegges før ansettelse
Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse

Personlige egenskaper
 • Du ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
 • Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig

Vi tilbyr
 • Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Stavanger kommune er en trygg og god arbeidsgiver
 • Hjem Jobb Hjem
 • Et sterkt fagmiljø og jevnlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil to års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.
 • Mulighet for videreutvikling innenfor egne relevante interesseområder
 • Tilbud om kurs 
 • Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale
 • Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Korttidsavdelingen
Kontaktpersoner
Navn: Marit Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
E-post: marit.elisabeth.apeland.alfsvag@stavanger.kommune.no
Navn: Gunn Birkeland Johnsen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 46943784
E-post: gunn.birkeland.johnsen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Bergåstjernet sykehjem
Bergåsveien 13
4016 STAVANGER
Søk på stillingen