Kort om arbeidsgiver

Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen består av både
sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø
og Narvik. I poliklinikken utredes det pasienter
med muskel-/skjelettlidelser inkludert nakke- og ryggproblematikk,
skulder, hofte med mer. Tverrfaglig team utreder fatigue, hypermobilitet og senfølge Covid -19.

Vi jobber i henhold til nasjonale og internasjonale anbefalinger hvor vi møter pasientens utfordringer helhetlig, med et mestringsorientert
fokus.
Ultralyd benyttes i utredning ved lokaliserte plager. I regi av vår poliklinikk tilbys tverrfaglig
gruppebehandling, lærings- og mestringskurs og noe individuell oppfølging.
Poliklinikken har regelmessig samarbeid med nevrokirurgisk avdeling. Vi
samarbeider også tett med Helse I arbeid, som er en del av vår avdeling. Studentundervisning, forskning og nasjonalt kvalitetsregister
er også del av våre arbeidsoppgaver.

Seksjonen
har ca 90 stillinger, inkludert 7,5 overlegestillinger og per i dag 3
LIS-stillinger. Dette er et faglig spennende miljø med fokus på kvalitet og
forbedring.

Vi har en ledig fast stilling for overlege/spesialist i fysikalsk medisin og
rehabilitering med hovedarbeidssted ved Fysikalskmedisinsk poliklinikk,
UNN Tromsø. Leger som har påbegynt sin spesialistutdanning vil også vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • 40 timers uke
 • Bakvaktordning samt UTA
 • Delta i seksjonens fagutviklings- og forskningsaktiviteter
 • Den utlyste stillingen skal betjene kliniske og pasientadministrative oppgaver i fysikalsk medisinsk poliklinikk

Ved Fysikalskmedisinsk poliklinikk kan du bruke og utvikle dine kliniske ferdigheter i et tverrfaglig miljø. Som lege er dine primære arbeidsoppgaver poliklinisk avklaring av pasienter med muskel-/skjelett og sammensatte plager. Du vil møte mennesker med problemstillinger både knyttet til muskel-/skjelettapparatet og arbeidsrelaterte problemstillinger. Pasientrettet virksomhet skjer dels selvstendig og dels som tverrfaglig team, men all aktivitet er del i tett og integrert samarbeid med andre faggrupper (leger, fysioterapeuter, psykolog, og ergoterapeut).

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste
 • God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne
 • Spesialist i fysikalsk medisin, også lege i spesialisering i fysikalsk medisin kan vurderes

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Verdsette tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og høykompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Faglig og personlig utvikling
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Timo Leminen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 776 28351
E-post: timo.leminen@unn.no
Navn: Maja Wilhelmsen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 77627834
E-post: maja.wilhelmsen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen