Vi trenger flere dyktige leger til vårt kollegium preget av godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og stort fokus på fag. Medisinsk avdeling Hamar gir mulighet for spesialistutdanning generell indremedisin, hjertemedisin,
fordøyelsessykdommer, endokrinologi og onkologi. I samarbeid med de øvrige medisinske avdelingene i Sykehuset Innlandet kan vi også tilrettelegge for utdanning i andre medisinske
spesialiteter etter avtale dersom det er ønske om dette.

Hamar og omegn har et variert frilufts- og kulturtilbud for alle aldre og Hamar kommune har de siste
årene hatt et ekstra fokus på å utvikle bybildet og gi et godt tilbud til barn og unge. Byen er plassert ved
Mjøsas bredde og ligger i pendleravstand fra de andre Mjøsbyene og Oslo. Kort avstand til Oslo Lufthavn.

Avdelingen har følgende stilling ledig:

Lege i spesialisering 2/3 fast 100% stilling innen gastroenterologi. Ledig f.o.m. 01.09.2022.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli andre ledige stillinger, fast eller vikariat,  vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

Kun informasjon som legges inn i WebCruiter blir vurdert i søknadsprosessen og det er ikke behov for å sende søknad eller CV via andre kanaler.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene for våre LIS2/3 i rotasjon består av utredning og behandling av pasienter med alle typer indremedisinske problemstillinger både på sengepost og ved medisinsk poliklinikk. LIS2/3 går p.t i 12 (13) delt sekundærvakt med aktiv tjeneste hele døgnet fordelt på dagvakt og nattevakt.  LIS1 i primærvakt og overlege i tertiærvakt med passiv vakt på kveld/natt. For søkere med indremedisinsk erfaring tilsvarende fullført LIS2 i indremedisin (generell del) kan vi etter avtale tilby tilrettelagt tjeneste med hovedvekt på gastroenterologisk poliklinikk og opplæring i endoskopi under supervisjon for å dekke læringsmål i gastroenterologi. Detaljer om tilrettelegging avtales med avdelingsoverlege ved ansettelse. Spesifiser gjerne ønsker i søknaden. Viser ellers til overordnet utdanningsplan for gastroenterologi i Sykehuset Innlandet som er tilgjengelig på sykehusets internettsider under Jobbe i Sykehuset Innlandet/Utdanning og kompetanse/Leger i spesialisering/Spesialistutdanning for LIS2 og LIS3/Fordøyelsessykdommer.  

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Tidligere arbeid som lege innenfor somatikk er ønskelig
 • Gjennomført LIS1 tjeneste, norsk turnustjeneste eller tilsvarende tjeneste godkjent av Helsedirektoratet
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Evne til læring
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et kollegium preget av godt humør og stor takhøyde.
 • Gode muligheter for faglig fordypning og tilrettelegging for deltakelse på kurs.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtalerog reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Yvonne Chr. Hagen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62537517 / 95960886
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar
Søk på stillingen