Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering driver avansert utredning, behandling og helhetlig, tverrfaglig rehabilitering,
i spennet fra sammensatte plager i bevegelsesapparatet, til omfattende og
komplekse funksjonsnedsettelser hos mennesker med skader i ryggmargen og med
ervervet hjerneskade.

Klinikken skal i størst mulig grad utøve sin kliniske virksomhet basert på evidensbasert medisin og kunnskapsbasert praksis.
Som universitetsklinikk skal FOU-aktiviteten være en sentral og integrert del
av virksomheten. Til enhver tid pågår det forskning gjennom prosjekter,
doktorgrad- og mastergradsarbeider.

Klinikken består av tre avdelinger; avdeling for ervervet hjerneskade, avdeling for ryggmargsskader og Tverrfaglig poliklinikk
rygg, nakke, skulder. Klinikken har også en nyopprettet poliklinikk for utredning og behandling av pasienter med seinfølger etter Covid -19 

Vi søker en engasjert spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering til vår klinikk med arbeidssted Avd. for ervervet hjerneskade. Vi ønsker en lege som er motivert for å være med å
videreutvikle og forme utrednings- og behandlingstilbudet for pasienter med ervervet hjerneskade og som bidrar til fokus på fagutvikling, undervisning og
forskning. Du vil jobbe i et aktivt og stimulerende tverrfaglig miljø. Du må ha gode
samarbeidsevner og like å jobbe i team.

Klinikken har ledig  fast 50% for overlege fra 22.08.22

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade  og seinfølger etter Covid-19
 • Deltakelse i tverrfaglig team både i møtevirksomhet og i gruppetilbud til pasienter.
 • Supervisjon og veiledning av LIS.
 • Vurdering av henvisninger.
 • Delta i avdelingens uketjeneste for medisinstudenter.
 • Deltakelse i klinikkens til enhver tid gjeldende vaktordning, og andre overlegeoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven § 20a

Vi tilbyr

 • Et aktivt, engasjert og stimulerende tverrfaglig miljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Erik Almåsbakk
Tittel: Kst. avdelingssjef
Telefon: 72822638
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fast 50% ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Vådanvegen 39
7024 Trondheim
Søk på stillingen