Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege/psykiater ved Follo Akutteam (FAT), DPS Follo.  

Follo Akutteam består i dag av overlege, psykologspesialister, LIS lege, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Seksjonen har høy faglig kompetanse med dedikerte og engasjerte fagpersoner og et godt sosialt arbeidsmiljø. 

Follo Akutteam er DPS Follo sitt tilbud ved akutte psykiske kriser og er en viktig del av akuttkjeden i Divisjon psykisk helsevern og rus. Seksjonen mottar henvendelser fra blant annet pasienten selv, pårørende, fastlege/kommunehelsetjeneste og akuttpsykiatrisk avdeling. Tilbudet ved Follo Akutteam er basert på frivillighet. Follo Akutteam har et nært samarbeid med Follo lokalmedisinske senter og tilsvarende på Nesodden. DPS Follo har et aktivt forskningsutvalg, gir rom for forskningsaktivitet og har gode muligheter for faglig utvikling.

Oppdraget er å håndtere direkte henvendelser fra mennesker i akutte kriser, og/eller henvendelser fra deres pårørende eller andre samarbeidspartnere. Teamet jobber jobber parvis.

Vi kartlegger pasientens aktuelle livssituasjon for å identifisere forhold av betydning for den kliniske tilstand. Vi foretar tentative diagnostiske overveielser av psykisk lidelse inkl.skadelig bruk/avhengighet av rusmidler, og vi foretar selvmordsvurderinger. Mange pasienter er i akutte livskriser. 

Follo Akutteam kartlegger pasientens ressurser og mestringsstrategier og ønsker å legge til rette for dialog i et familie- og nettverksperspektiv. Vi har spesielt fokus på å kartlegge barn av psykisk syke, og tilbyr barnesamtale når det er aktuelt. 

Vi forsøker å redusere og forebygge unødvendige akuttinnleggelser på sykehusnivå. Gjennom tilgjengelig og tilpasset akutt hjelp bidrar Follo Akutteam til bredt sammensatte kriseløsninger.

Follo Akutteam ligger sentralt i Ski, Nordre Follo kommune. Det er kun 20 minutters reise fra Oslo S med tog og kort gange fra Ski stasjon. Ski er også sentralt i forhold til regionene rundt Moss.

DPS Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden med til sammen ca 100 000 innbyggere. DPS Follo består foruten av akutteam; Allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon for psykoselidelser, seksjon for gruppebehandling, to døgnseksjoner, enhet for spiseforstyrrelser (divisjonsovergripende) og kontorfaglig seksjon. Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og søker hele tiden å lage så sømløse pasientforløp som mulig. Et godt arbeidsmiljø og de ansattes trivsel er svært viktig for oss.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper. Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i forhold til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere, 1. linjetjenesten og andre. Vi vektlegger samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Ambulering må påregnes da dette er endel av akutteamets arbeidsmetode

Kvalifikasjoner

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Det er ønskelig med erfaring fra både akutt og generell psykiatrisk praksis. Erfaring fra krise/traumearbeid og arbeid med rus og avhengighet er et pluss
 • Mangfoldet av problemstillinger vi møter i dette arbeidet krever en eklektisk tilnærming/holdning
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Det er påkrevet med gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig   
 • Det er viktig med relasjonskompetanse da vi har fokus på å være en lagspiller og å jobbe tett sammen
 • Må ha evne til å lytte og undre seg i samhandling med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Evne til selvrefleksjon
 • Være respektfull og ha empatisk forståelse
 • Være "transparent" og dele kunnskap og ferdigheter,  gjøre kollegaene gode
 • Ha en fleksibel, tilpasningsdyktig, raus og oppmerksom innstlling
 • Ha stor arbeidskapasitet
 • Håndtere perioder med høyt stressnivå og uforutsigbarhet, og samtidig opprettholde ro og rasjonell håndtering
 • Være tydelig, nøyaktig og ha kommunikative ferdigheter

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglige diskusjoner
 • Mange utfordrende og varierte oppdrag som sikrer at du får brukt fagligheten din
 • Muligheter for noe forskningsaktivitet
 • Felles legemøter ukentlig
 • Internundervisning og opplæring
 • Felles opplæringsplan for alle medarbeidere
 • Ahus har gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Thorstensen Horn
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 64852000
Navn: Nina Herland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92846440
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPS Follo, Follo Akutteam
Vestveien 15
1400 Ski
Søk på stillingen