Kort om arbeidsgiver

Ålesund sjukehus er det største sjukehuset i Helse Møre og Romsdal og er både lokalsjukehus for Ålesund og kommunane rundt på nordre del av Sunnmøre. Gynekologisk legar høyrer til Avdeling for kvinner, barnemedisin og habilitering og barneavdelinga er den største i fylket og har og eigen nyføddintensiv. Du kan her lese meir om Helse Møre og Romsdal. Ålesund sjukehus ligg omkransa av vakker natur med fjord og fjell, sjå Visit Ålesund

Dette inneber at vi har dei fleste gynekologiske og obstetriske problemstillingar i vår avdeling. Dette gir lærerike og interessante arbeidsdagar. Vi har eit godt arbeidsmiljø og vi jobbar tett saman, både vi legane oss imellom og saman med anna sjukehuspersonell. Vi har 10 spesialistar og 8 LIS. Ein av overlegane og ein LIS3 har PhD og endå ein overlege har nyleg fått tildelt såkornmidlar til eit nytt prosjekt. 

Føde-/barselavdelinga og sengepost med gynekologiske pasienter ligg i kvar si etasje. Gynekologiske sengar deler sengepost med nokre andre kirurgiske spesialitetar. All poliklinisk aktivitet er samla i eit felles poliklinikkareal for vår avdeling. Sjukehuset har også ein felles sentraloperasjon og ei eiga dagkirurgisk eining.

Vi søker ein overlege innan gynekologi og fødselshjelp i 100% stilling som vikar i 1 år med tilsetting snarast mogleg / etter avtale. Det kan verte høve til forlenging og intern omrokkering kan gje andre ledige stillingar.

Kvalifikasjonar

 • Du må ha godkjent spesialitet innan gynekologi og fødselshjelp
 • Du er STAN-sertifisert
 • Du er ein erfaren operatør innen laparoskopi og uro-gynekologi
 • Det er ein fordel om du er ein erfaren fødselslege

Personlege eigenskapar

 • Du er strukturert og jobber løysningsorientert
 • Du er teamorientert og jobbar på lag
 • Personlege egenskaper blir vektlagd

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Christina Margrete Duwe
Tittel: Seksjonsleiar (lege)
Telefon: 70105953 / 93608691
E-post: Christina.Margarete.Duwe2@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Legar Gynekologi Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen