Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister slutter er det er innenfor fagområdet psykiatri ledig 100 % hjemmel lokalisert i Trondheim.
Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis for voksne innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom
innføringen av et felles regionalt journalsystem (Helseplattformen), og at det arbeides for at avtalespesialistene skal ha egen lisens i Helseplattformen. 
For å skape balanse og stabilitet innen fagområdet kreves det et tett samarbeid med St. Olavs Hospital HF. Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF regulerer betingelsene for hjemmelen og forholdet mellom partene. Hjemmelen vil være tilsluttet felles henvisningsmottak og får henvist rettighetspasienter derfra. 

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Legen skal inngå en individuell avtale med Helse Midt-Norge RHF
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med St. Olavs Hospital HF, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet 

Kvalifikasjoner
 • Søker skal være godkjent spesialist i psykiatri
 • Det forutsettes god utredning- og behandlingskompetanse
 • Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis.
 • Søker må ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Søker må være personlig egnethet og ha gode samarbeidsevner
 • Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.
 •  Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju. 

HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41322145
E-post: arnt.egil.hasfjord@helse-midt.no
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
E-post: karin.bostad@helse-midt.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheim
7004 TRONDHEIM
Søk på stillingen