Kort om arbeidsgiver
Ønsker du spesialisering innen allmennmedisin? Vi har to ledige ALIS - stillinger
Ønsker du å spesialisere deg i allmennmedisin under trygge og forutsigbare rammer? Vil du prøve ut hvordan det er å jobbe i ulike kommunale institusjoner som legevakt, sykehjem, familiesenter eller legekontor? Da er Larvik kommune riktig sted for deg.
Vi har to 100 % ledige ALIS-stillinger i Larvik Kommune
 
Helhetlig utdanningsløp
Som ALIS-lege får du mulighet til å rullere mellom kommunens ulike læringsarenaer som Larvik helsehus, sykehjem, familiesenter, legekontor, legevakt, fengsel og kombinasjoner av disse stedene. Det er mulig med individuelle praksisløp.
Dette gir deg unik kunnskap om ulike tjenesteområder i de kommunale helsetjenestene. Du jobber i team med de øvrige kommunale legene.
Følgende steder er det mulig å begynne:
 • Byskogen korttid (ØHD, avklaring)
 • Legekontor
 • Legevakt
 • Sykehjem (langtids)
 
Helsekvartalet
Larvik kommune utvikler et helsekvartal. Det skal bli et ressurssenter og samle spesialiserte tjenester, kompetanse og utvikles til å møte framtidas tjenestebehov. Helsekvartalet inneholder blant annet ny legevakt, et spesialsenter for eldre og nye plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

Hovedmålet med å få etablert Helsekvartalet er færre overganger, helhetlige tjenesteforløp og bedre kvalitet for de med størst behov for helse, mestring og omsorgstjenester på lokalt nivå.
I Larvik kommune kan du gjennomføre hele ALIS-løpet, da helsehuset vårt tilsvarer arbeid ved sykehus. Du kan også velge å gjennomføre sykehustjeneste på den avdelingen du ønsker på Sykehuset i Vestfold.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig ansvar på respektive arbeidssted
 • Drive diagnostikk og behandling av pasienter
 • Samarbeide med pårørende
 • Delta på tverrfaglige møter og samarbeide med kommunens andre yrkesgrupper
 • Drive supervisjon og veiledning av LIS 1 og de som venter på et LIS 1 løp
 • Delta og bidra med internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du må ha gjennomført og fått godkjent LIS 1 tjeneste
 • Dersom du er i et ALIS eller LIS 3 utdanningsløp plikter du deg til å inngå en avtale om individuell utdanningsplan for å sikre progresjon i utdanningsløpet
 • Du er god til å kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Du har interesse for feltet allmennmedisin, med fokus på medisin som gir god livskvalitet
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du har forståelse for viktigheten av profesjonsgrupper og er god til å samarbeide
 • Du er tydelig, trygg og kan jobbe selvstendig
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal
Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr
 • Gode, dyktige og hyggelige kollegaer
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling
 • Ukentlig internundervisning og månedlig smågruppeaktivitet ved sykehjem og legekontor
 • Fagdager og simuleringstrening hos legevakt
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • Velferdsordninger
 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Borgen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 45833018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Helsekvartalet
Greveveien 16
3257 LARVIK
Søk på stillingen