Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister slutter er det er innenfor fagområdet endokrinologi ledig 100 % hjemmel lokalisert i Trondheim. Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom innføringen av et felles regionalt journalsystem (Helseplattformen), og at det arbeides for at avtalespesialistene skal ha egen lisens i Helseplattformen. 
For å skape balanse og stabilitet innen fagområdet kreves det et tett samarbeid med St. Olavs Hospital HF. Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF regulerer betingelsene for hjemmelen og forholdet mellom partene.

Arbeidsoppgaver


Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning

Legen skal inngå en individuell avtale med Helse Midt-Norge RHF

Legen skal inngå samarbeidsavtale med St. Olavs Hospital HF, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid

Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen

Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming

Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet

Kvalifikasjoner

 Søker skal være godkjent spesialist i Indremedisin med grenspesialitet endokrinologi

 Det forutsettes god utredning- og behandlingskompetanse

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis

Søker må ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Søker må være personlig egnethet og ha gode samarbeidsevner

Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig

Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju 

HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden

Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Marek Baranowski
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 412 29 850
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41322145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41214382
Hjemmeside
Arbeidssted
Kjøpmannsgata 31
7011 Trondheim
Søk på stillingen