Kort om arbeidsgiver
Nordreisa kommune ønsker deg som fastlege!

Søker du varierte arbeidsoppgaver, godt faglig arbeidsmiljø og gode inntjeningsmuligheter? Vi har nå en ledig fastlegehjemmel med 900 listepasienter og 37,5% kommunal bistilling. Legen inngår også i kommunal legevakt. 100% fastlønnsavtale kan også vurderes. Vi har gode betingelser!

Her kan du se film fra arbeidsplassen: http://www.youtube.com/watch?v=szZAZmiYS58&t=8s

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført LIS1 kommunehelsetjeneste 
 • Beherske norsk godt, skriftlig og muntlig.
 • Beherske tilgjngelige dataverktøy.
Erfaring fra kommunehelsetjenesten og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper: 
 • Gode samarbeidsevner.
 • Egenskaper som fleksibilitet og selvstendighet.
 • Godt humør og stå på-vilje
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Positiv til endring og utvikling
Vi kan tilby:
 • Legekontor og legevakt er samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium, betjent av 3 sykepleiere, i tillegg til helsesekretærer.
 • Stabilt team med 6 fastleger, 2 LIS-leger, legevaktsleger og legestudenter fra UiT(Norges arktiske universitet i Tromsø).
 • Samlokalisert med DMS Nord-Troms: fødestue, røntgenavdeling betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene ØNH og Hud poliklinikk, dialyseavdeling, rehabiliteringsavdeling.
 • Basistilskudd i henhold til listestørrelse. Det betales leie for lokale, personell og utstyr som omtrent tilsvarer basistilskudd.
 • Det gis kompensasjon gjennom utjevningstilskudd og praksiskompensasjon.
 • Fastlegearbeid som privatpraktiserende lege der 100% av egenandeler og refusjoner beholdes av legen.
 • Gode inntjeningsmuligheter. 
 • Kommunen tilbyr seg å dekke utgifter til kurs utover det som blir dekket av Legeforening.
 • Fastlønn for kommunal bistilling med medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning.
 • Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter eller lav vaktbelastning for de som ønsker det.
 • Nordreisa omfattes av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, som betyr at man etter nærmere regler vil få nedskriving av studielån, skattefordeler, redusert strøm avgift m.v.
 • Fantastiske muligheter for friluftsliv; jakt, fiske i sjø, vann og elver, elvebåt, snøscooter, hundekjøring, ski og turmuligheter.
Den som tilsettes må forevise gyldig pilotiattest. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Se utlysning og søk gjennom http://777700.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4537156595?language=nb&link_source_id=0
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordreisa kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Boltås
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 41706124
E-post: guro.boltas@nordreisa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sonjatun helsesenter
Sonjatunvegen 21
9151 STORSLETT
Søk på stillingen