Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter
innen laboratoriemedisin. Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra
hele landet.

Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) har ansvaret for de medisinsk-genetiske servicefunksjonene i
Helse-Midt Norge (et befolkningsgrunnlag på ca 700 000) både når det gjelder poliklinikk og
laboratorievirksomhet. Avdelingen omfatter Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk, Seksjon medisin, Seksjon for forskning og utvikling og Seksjon for medisinsk genetisk laboratorium. Legene er organisert i Seksjon medisin, men arbeider tett med de andre seksjonene. AMG er en veletablert avdeling med omtrent 40 ansatte, derav fem overleger og en lege i spesialisering. Avdelingens poliklinikk håndterer alle typer genetiske problemstillinger. Laboratoriet har fra tidligere hatt hovedfokus på arvelig kreft, men etablerer nå analysetilbudet til langt flere indikasjoner – dette som del av økt satsning og utvidelse av avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk genetisk utredning og veiledning av pasienter og deres familier innenfor et bredt spekter av genetiske tilstander
 • Deltagelse i medisinske vurderinger i laboratoriet
 • Deltagelse i LIS3 utdanning frem mot spesialistgodkjenning i medisinsk genetikk
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid rundt enkeltpasienter og spesielle pasientgrupper
 • Undervisning og veiledning av annet helsepersonell
 • Det må påregnes at deler av utdanningen utføres på Haukeland eller ved OUS.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Relevant erfaring fra spesialist-tjenesten og/eller relevant forskningserfaring vil bli vektlagt
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en kollega som er innsatsvillig, selvstendig, har gode samarbeidsevner - og som ønsker å utdanne seg til å bli spesialist i medisinsk genetikk.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjon, bank og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Rune Østern
Tittel: Seksjonsleder, Seksjon for medisin
Telefon: 72836370
E-post: rune.ostern@stolavs.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim