Kort om arbeidsgiver
Har du interesse for forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier? Vil du jobbe med faglig utvikling, utdannelse og kvalitetssikring?

Da ønsker vi deg som fagoverlege for familiesenter, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste i Larvik kommune.

Du vil jobbe med både faglige, kliniske og administrative oppgaver, men med hovedvekt på de kliniske oppgavene. I det daglige har du det overordnede medisinske ansvaret for legetjenesten ved familiesentre og helsestasjon for ungdom på vegne av kommuneoverlegen. Du blir en del av ledergruppen sammen med fagoverlege for legevakt og fagoverlege for sykehjem.

Nærheten til lokalmiljøene er viktig for oss. Familiesentrene våre er derfor etablert forskjellige steder i kommunen. Hvert familiesenter er tilknyttet tilsynsleger og en avdelingsleder.

Larvik kommune er godkjent utdanningsinstitusjon for leger og Helsehuset er godkjent som sykehuspraksis. Vi har derfor flere leger som inngår i et utdanningsløp og du får det faglige ansvaret for disse legene i forhold til ditt ansvarsområde.

Høres dette spennende ut?

Som fagoverlege har du store muligheter for utvikling og du kan selv være med å påvirke din egen hverdag.

Arbeidsoppgaver

Som fagoverlege skal du bl.a.:
 • Etablere og følge opp med prosedyrer for utøvelsen av tjenesten, også i form av delegering til helsesykepleier/jordmor 
 • Styrke samhandling med fastlegene
 • Føre tilsyn med familiesenter ut i fra et medisinsk faglig perspektiv, og kvalitetssikre denne
 • Ha ansvar for veiledning og supervisjon av legene
 • Håndtere eventuelle klager og tilsynssaker
Kvalifikasjoner
 • Du er faglig sterk og en dedikert spesialist innen pediatri / allmennmedisin
 • Du har erfaring med systematisk kvalitetsarbeid, formidling og opplæring
 • Vi ønsker deg med bred erfaringsbakgrunn og du har gjerne jobbet innen helsestasjon, mor/barn, pediatri, ungdom og helse, migrasjon eller samfunnsmedisin
 • Du har dokumentert erfaring i fra lederrollen og kan vise til resultatoppnåelse
 • Du er god i norsk og til å formidle både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Du skaper tillit og er god til å kommunisere med barn, foreldre og ungdom
 • Du er god til å samarbeide og lede andre 
 • Du har stor arbeidskapasitet og prioriterer oppgaver ut i fra løpende behov uten å miste det langsiktige perspektivet
 • Du er en "lagbygger" som også ser enkeltindividene og prioriterer tverrfaglig samarbeid
Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr
 • Tjeneste på dagtid
 • Mulighet for kurs og faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP (Høyreklikk for å åpne i nytt vindu)
 • Velferdsordninger 
 • Vi har et mangfold av tilbud innen kultur, natur og friluftsliv - og blant annet egen hytteforening
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Borgen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 45833018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fagoverlege
Arbeidssted
Larvik helsehus
Greveveien 16
3257 LARVIK
Søk på stillingen