Vil du være med å utvikle vårt team ?

Er du en erfaren overlege som vil være på lag med et kompetent fagmiljø ?

Vi ønsker oss ny medarbeider som er faglig engasjert og som kan være bidragsyter i den videre utviklingsprosessen med tiltredelse etter nærmere avtale.

Hos oss vil du inngå i et godt arbeidsmiljø med allsidige arbeidsoppgaver, hvor vi nå jobber med hvordan vi skal organisere og benytte døgnplasser i fremtiden. Vi har mange erfarne miljøterapeuter med spesialkompetanse og flere spesialister som du kan samarbeide og utveksle erfaringer med.

Stillingen er tilknyttet døgnenheten i seksjon 1 (S1) som er en Krise-Kortidsseksjon ved Nidaros DPS.

Arbeidsoppgaver i enheten er svært variert, og de pasientene vi møter har et stort spenn i problematikk og behov. Det kan være alt fra utrednings- og observasjons-oppgaver, stabilisering, eksponering, vurdering av videre hjelpetilbud, oppstart eller endring av medikamentell oppfølging eller oppfølging av ECT-pasienter for å nevne noe.

Døgnenheten samarbeider med psykisk helsevern sine ambulante avdelinger og med akuttseksjonen i sykehuset, som ligger på samme området som DPS. Døgnenheten har 17 senger, og representerer de allmennpsykiatriske sengeplassene til Nidaros DPS. Enheten håndterer både planlagte elektive innleggelser, samt pasienter i et akutt forløp  (akutt psykisk krise eller akutt psykisk lidelse).

Enheten har foruten denne stillingen 2 overleger, 1 psykologspesialist, 1 psykolog i spesialisering, en LIS 3 og en LIS I (annenhver år)

Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om enheten og stillingen. Du kan lese mer om døgnenheten her:

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/dognenhet-seksjon-1

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarknesset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning.  Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i vaktsystem i PH

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • God evne til prioritering
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Ihht. gjeldende overenskomster og avtaler utdanningspermisjon/overlegepermisjon hvert 5 år i opptjeningsperioden
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg oppgi minst 2 referanser
 • Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Arne Einar Krogh Undeland
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 90226711
E-post: Arne.einar.krog.undeland@stolav.no
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91111993
E-post: odd.gunnar.ellingsen@stolav.no
Navn: Liv S. Engvik
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 41641922
E-post: liv.sigrun.engvik@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Divisjon Psykisk Helsevern
Østmarkveien 49
7040 Trondheim
Søk på stillingen