Kort om arbeidsgiver
Færder kommune har sykehjem på Bjønnesåsen og Tjøme samt helsehus på Smidsrød. Vi har ledig en 100% legestilling for institusjonstjenesten.
Sykehjemmene har 130 pasienter og har 2,4 årsverk overlege/lege. Sykehjemslegens arbeidsoppgaver er medisinsk oppfølging og behandling av pasienter, kontakt med pårørende samt veiledning og undervisning av annet helsepersonell i institusjonene.

Vi søker etter legespesialist/lege i spesialisering som har:
  • Engasjement for sykehjemsmedisin
  • Har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
  • Er fleksibel og opptatt av pasientsikkerhet og utviklingsarbeid
Vi vil legge til rette for at du får mulighet til å utvikle deg faglig. Du inngår i et team av leger. Sykehjemmene har god sykepleierdekning. Leger i spesialisering vil få god veiledning og supervisjon av erfarne kollegaer samt jevnlige møter med kommuneoverlegen. Det er mulighet for noe fleksibilitet med hensyn til arbeidstid.

Kvalifikasjonskrav:
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Politiattest
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rafid Al-Ani
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: 415 77 075
Navn: Reidar Thoresen
Tittel: Leder sykehjem
Telefon: 906 96 966
Navn: Monika Beate Berg
Tittel: Leder
Telefon: 954 48 220
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Institusjonstjenesten
Bjønnesveien 28
3140 NØTTERØY
Søk på stillingen