Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken utlyser fire 100% overlegevikariater av ett års varighet. To ved Seksjon for generell gynekologi, et ved fertilitetsseksjonen og et ved seksjon for gynekologisk kreft.

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU. Kvinneklinikkens leger er delt i fem seksjoner; Føde-/ barselseksjonen, Senter for fostermedisin, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. Det er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær - og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakten har hjemmevakt om natten. De som tilsettes må være villig til å arbeide ved Kvinneklinikkens enhet ved Orkdal sjukehus og Spesialistpoliklinikken ved Fosen DMS hvis det er behov for det

Seksjon for generell gynekologi har både en ren generell enhet, og en urogynekologisk enhet. Vi har kompetanse innen utredning og behandling av gynekologiske tilstander, vi driver ordinær gynekologisk kirurgi, robotkirurgi og urogynekologisk kirurgi.

Overleger ved seksjon for gynekologisk kreft inngår i det multidisiplinære teamet for gynekologisk kreft. Teamet har regionalt ansvar for diagnostikk og behandling av gynekologisk kreft med unntak av choriocarcinom og fertilitetsbevarende kirurgi ved cervix cancer.

Fertilitetsseksjonen har 7-døgns drift, med 5 delt helgevakt. Stillingen inngår i den gjeldende helgebemanningen ved seksjonen, alternativt i klinikkens vaktberedskap for øvrig ut fra seksjonens og klinikkens behov. Seksjonen ivaretar utredning og kirurgisk behandling av infertilitet, i tillegg til at den ivaretar alle offentlig godkjente former for fertilitetsbehandling, inkludert sæd- og eggdonasjon og PGT.

De som tilsettes må kunne delta i arbeid utenom egen seksjon ved behov.
Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Kirurgi
 • Poliklinikk
 • Vurdering av henvisninger
 • Visittgang
 • Veiledning og undervisning av leger i spesialisering
 • Mottak av pasienter tiltrengende øyeblikkelig hjelp
 • Om nødvendig, må den som tilsettes delta i undervisning av medisinske studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gynekologi og obstetrikk er ønskelig
 • Bred klinisk erfaring  er ønskelig
 • Interesse for forskningsaktivitet og undervisning
 • Behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig
 • Takle høyt arbeidstempo
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med sterkt tverrfaglig samarbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tone.Shetelig.Lovvik
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72575715
E-post: Tone.Shetelig.Lovvik@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt. 11
7030 Trondheim
Søk på stillingen