Kort om arbeidsgiver

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

 

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms har ledig fast stilling for overlege på Døgnenheten/Akutt ambulantteam

Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert.

Psykisk helse og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms er én av fire seksjoner i Avdeling Nord. Senteret består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, FACT team, Ambulant akutteam og Døgnenhet med 6 plasser.

Senteret holder til på tettstedet Storslett i Nordreisa kommune. Vårt opptaksområde er Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Storslett er regionsenter for Nord-Troms med variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner. Flyplassen ligger 5 minutter unna sentrum. Kommunen er bl.a. kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur. Her er storslått natur med gode friluftsmuligheter.

Senteret i Nord-Troms gir tilbud om behandling innenfor psykisk helse og rus til befolkningen i opptaksområdet. Dette i form av polikliniske tilbud, som også kan være ambulant og akutte tjenester, samt akutte og elektive innleggelser i døgnenheten. Senteret er samlokalisert med BUP. Det vektlegges et godt samarbeid internt, med den enkelte pasient og dennes private nettverk, samt med 1.linjetjenestene i kommunene.

Avdeling Nord består i tillegg av:

 • Senter for Psykisk helses og rusbehandling Tromsø - poliklinisk seksjon; Voksenpsykiatrisk poliklinikk inkl. regionalt OCD-team og rusteam, Ambulant akutteam og Ambulant rehabiliteringsteam.
 • Døgnseksjon; to døgnenheter i Tromsø og en døgnenhet på Storsteinnes, med totalt 31 plasser
 • Medikamentfri behandlingsenhet: døgnenhet i Tromsø med 6 plasser og et regionalt ansvar

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid primært på sengepost. Noe poliklinisk virksomhet kan påregnes
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten
 • Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig utvikling
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Rekrutterings- og stabiliseringstillegg etter gjeldende avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Line Kristiansen
Tittel: Leder
Telefon: 97543161
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sonjatunveien 11
9151 Storslett