Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Øyeeavdelinga på Haugesund Sjukehus er no på jakt etter ein engasjert og effektiv LIS til fast stilling. Vår nye LIS vil jobba tett saman med dei dyktige overlegane våre i all diagnostisering og pasientoppfølging. Hos oss vil du inngå i eit team som diagnostiserer og behandlar dei fleste øyesjukdommar ved bruk av moderne utstyr og med eit mål om å vera ein framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon.

Som LIS på øyeavdelinga vil du vera ein viktig del av teamet vårt og det er derfor krav at du har autorisasjon som norsk lege.  Det er ønskeleg med tidlegare erfaring innan øyefaget, men dette er ikkje eit absolutt krav.

Som person er det viktig at du kan arbeida sjølvstendig, effektivt og strukturert, heile tida med pasienten i fokus.
Du får kommunikasjonen med både pasientar og kollegaer til å fungera så sømløst som mogleg.

Vi tilbyr eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø med fokus på utvikling og samspill.

Oppstart snarast etter avtale. 

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostikk og behandling av allmennoftalmologiske problemstillingar
 • Erfaring med DIPS Arena er ein fordel 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring som lege innan øyefaget er ønskjeleg
 • Annan relevant medisinsk fagleg arbeidserfaring er ønskjeleg
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i føretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlege eigenskapar

 • Strukturert og effektiv
 • Pasientorientert
 • Gode samarbeidsevner og god til å arbeida i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode sosiale evner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Trenger du hjelp med bustad eller anna ved flytting, ta kontakt for å høyra korleis vi kan hjelpa deg.

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Jan Seemann
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732477
Navn: Elvisa Selimovic
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: 52732406
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øye seksjon, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen