Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som vikar i en fastlønnet ALIS stilling ved Varna legesenter i Moss?  
Vi har ledig vikariat for kommunalt lønnet allmennlege i spesialisering (ALIS) ved Varna legesenter frem til august 2023.
Legesenteret er veldrevet og lokalisert i nye moderne lokaler. Veiledning vil tilbys den som ansettes i vikariatet.  
Moss kommune har 49 fastleger og ca. 15 fast ansatte leger i kommunale stillinger. Kommunen har de siste årene satset på å utvikle fastlegeordningen, samt å sikre bemanning og kompetanse blant ansatte leger.
Vikariatet er ledig fra uke 26.
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/227831/vikariat-for-allmennlege-i-spesialisering-alis 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktperson
Navn: Anne Lise Hagaseth
Tittel: Avdelingsleder for fastlegeordning og LIS
Telefon: 69912500
E-post: anne.lise.hagaseth@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Varna legesenter
Midtveien 1a
1526 MOSS
Søk på stillingen