Kort om arbeidsgiver
Inderøy kommune lyser ut en ny fastlegehjemmel ved Inderøy legesenter. Listen er planlagt med et listetak på 800 pasienter. Bakgrunnen for utlysningen er at det er behov for reduksjon i enkelte andre fastlegelister, at det pr. i dag ikke er noen ledige fastlegeplasser i Inderøy, og at man forventer behov for økt fastlegekapasitet i årene fremover. Det forventes likevel ikke at listen fylles opp med det første.
Den som søker kan velge fastlønnet stilling eller hjemmel som selvstendig næringsdrivende lege. Det er også mulig å tilsettes i vikariat om det er ønskelig.
 
Inderøy legesenter
Inderøy legesenter er et forholdsvis nytt legesenter lokalisert i Straumen sentrum. Legesenteret har 8 fastleger og LIS1-lege.
6 av fastlegene er kommunalt ansatt og 2 er selvstendig næringsdrivende. Senteret er et veldrevet legesenter med dyktige legekollegaer, hvor fire er spesialister i allmennmedisin og har jobbet ved senteret i mange år. Legekontoret har også fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn. Pasientsky benyttes til timebok og pasientdialog.
Legesenteret har daglegevaktfunksjon alle hverdager.
 
Innherred interkommunale legevakt 
Inderøy kommune samarbeider med Frosta, Levanger og Verdal om legevakt på kveld, natt, helg og høytidsdager. Innherred interkommunale legevakt er en velfungerende legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er vaktbelastningen på 2-3 vakter pr. måned. Legevakten er lokalisert i nye lokaler ved sykehuset Levanger og Levanger sin ambulansebase.


Arbeidsoppgaver
 • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskriften med uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Deltagelse i interkommunal legevakt i moderne lokaler ved Levanger sykehus
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig må påregnes. Det er for tiden ingen kommunal bistilling knyttet til avtalen
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/Lis1
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller ønske om spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Vi tilbyr
 • Tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS ordningen
 • Stimulerende og støttende kommunalt fagmiljø ihht. kommunens motto "best i lag"
 • Tillitsbasert ledelse og fleksibilitet
 • For tilflyttere til kommunen kan vi tilby
  • Kommunen kan være behjelpelig med anskaffelse av bolig
  • Etableringstilskudd
  • Gratis SFO/barnehageplass i to år
 • Dekning av kostnader til utdanning som kursdager, veiledningsaktivitet
 • For selvstendig næringsdrivende gir kommunen et driftstilskudd på 50% av basistilskuddet tilhørende pasientlista
 • Spennende og godt fagmiljø
 • Veldrevet legesenter med gode kolleger
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Inderøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Arne olsen
Tittel: Sektorleder
Telefon: 45511210
E-post: Per.Arne.Olsen@Inderoy.kommune.no
Navn: Guri K. Falch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 93855594
Arbeidssted
Vennalivegen 6,
7670 INDERØY
Søk på stillingen