Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som liker å arbeide med akutte problemstillinger i primærhelsetjenesten, samtidig som du er opptatt av å se helheten i den enkelte pasientens behov? Da er dette stillingen for deg!

KAD Aker er Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet. Vi samarbeider med laboratorie- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning. Vi samarbeider også med spesialisthelsetjenesten, fastleger og bydel med mål om å tilby et helhetlig og sømløst pasientforløp for innbyggere i Oslo.
Flere av våre dyktige ALIS leger skal fullføre spesialiseringens del i uselektert allmennmedisin og vi søker derfor leger i 100% stilling som allmennlege i spesialisering.
Stillingen innebærer klinisk arbeid på Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) i turnus. Det må påregnes vakter hver 3. helg. Stillingene er ledig omgående, men tiltredelsestidspunkt kan diskuteres.
Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk, og vi har flere spesialister i allmennmedisin. Vi er godkjent utdanningsvirksomhet i spesialistutdannelsen i allmennmedisin. For leger i spesialisering i allmennmedisin tilbys veiledning, og tilrettelegging for å gjennomføre kurs som ledd i spesialiseringen. Oslo Kommune er også i gang med å tilrettelegge for en fullstendig utdanningsplan i Oslo Kommune. 

Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientrettet arbeid i turnus.
Deltakelse i kvalitetsforbedring og internundervisning.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege. 
Gjennomført LIS1 (evt. påbegynt ALIS før 01.01.2019)
Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD/ andre relevante kliniske avdelinger vektlegges
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått».
Refusjonsrett fra HELFO

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges:
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Variert klinisk arbeid i Oslos akutte helsetjeneste i førstelinjen.
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
Veiledning ihht spesialisering i allmennmedisin.
Lønn etter avtale.
Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Telefon: 47697566
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0568 OSLO
Søk på stillingen