• Listelengde: 1200
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Er du i ferdig med LIS 1 og trenger praksis i allmenmedisin? Eller ønsker du å prøve allmenmedisin uten å måtte investere i egen praksis?
Jeg søker 80 % vikar for 1-2 år , med mulighet for forlengelse. Start ønskes helst fra 15. august, men innen 1. september. Ønsker du å jobbe 100% , er det en mulighet å jobbe 20% for en kollega .
Rasta legesenter ligger sentralt i forhold til Oslo,ca 20 km fra sentrum , Lillestrøm og Ahus.Legesentret er fullt utstyrt m.h.p.hva som forventes i generell allmennpraksis.
Vi er en hyggelig 5-legepraksis med veldig erfarne legekollegaer og dyktige, og hyggelige medarbeidere. Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.
Lege som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene.
Den som ansettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.
Vi har ingen kommunale oppgaver for kommunen.
Min liste er på 1200 pasienter.Bare hyggelige pasienter.Veldig gode inntjeningsmuligheter og gunstig utgiftsnivå.
For spørsmål om stillingen kan du kontakte:

An Sigersvold, mob.90923854.,hele mandag,ellers etter kl 15.
eller send en mail til: ansigersvold@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: An Young Sigersvold
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90923854
E-post: ansigersvold@gmail.com
Arbeidssted
Rasta legesenter
Rastastubben 3
1476 RASTA