Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 x 100 % vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved Ålesund behandlingssenter. Vikariat gjeld frå 1. august 2022 -15. august 2023, med moglegheit for fast tilsetting. Du som ventar på turnus er også velkommen til å søke stillinga. Vikariatet vil gå inn i avdelinga si vaktordning for LIS.

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre Jugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og oppleve eit mangfold av fjordar, øyar og fjell som ventar på å få begeistre deg. 

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon, må leggast ved søknad på stilling som lege i spesialisering.

Arbeidsoppgåver

 • Mottak
 • Abstinensbehandling
 • Diagnostikk
 • Medikamentvurderingar
 • Behandlarmøter
 • Utgreiingsarbeid
 • Tverrfagleg samarbeid og anna pasientretta arbeid
 • Undervisning

Kvalifikasjonar

 • Må ha norsk autorisasjon
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning for lege i spesialisering
 • Må ha gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt
 • Evne til å kunne arbeide tverrfagleg
 • Vere personleg eigna

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Oddbjørg Bjørge
Tittel: Overlege
Telefon: 70171325
E-post: Oddbjorg.Setrenes.Bjorge@helse-mr.no
Navn: Astrid Birgitte Aakernes
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70171338
E-post: Astrid.Birgitte.Aakernes@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ålesund behandlingssenter, Helse Møre og Romsdal HF
Vestmoa 27
6018 Ålesund
Søk på stillingen