Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege.

Vefsn sykehjem har 86 senger fordelt på 6 avdelinger. I tillegg er det 3 senger for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er et utviklende og godt kollegialt samarbeid i sykehjemmet, samt gode muligheter for erfaringsutveksling med våre fastleger og andre yrkesgrupper. Vefsn sykehjem ligger i tett tilknytning til Helgelandssykehuset HF, avdeling Mosjøen. Det er et godt samarbeid med sykehuset om diagnostisering og behandling. 

Stillingen har normal arbeidstid 37, 5 t/uke. Det er også mulighet for å delta i kommunal legevaktturnus. 

Arbeids- og ansvarsområde
 • Tilsyn ved korttidsavdelingen, samt Solina som er en avdeling for palliativ behandling, samt andre avdelinger ved akuttbehov.
 • Behandling og tilsyn av pasienter i kommunens 3 ØHD senger
 • Bidra til fagutvikling og kompetanseheving
 • Samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten
Krav til stillingen
 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i allmennmedisin, eller lege med ønske om å gjennomføre spesialistutdanning
 • Gjennomført LIS1, jfr. krav i spesialistforskriftens paragraf 18
 • Gode norskkunnskaper
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Interesse, erfaring og kompetanse innenfor kommunehelsetjeneste og geriatri
Personlige egenskaper
 • Evne til godt samarbeid med øvrig helsepersonell
 • Positive holdninger
 • Personlig egnethet for stillingen
Vi tilbyr
 •  Meget gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kommunen vil etter behov legge til rette for kompetanseheving
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe møblert bolig og barnehageplass
For stillinger i Vefsn kommune
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst). Dette er en 2. gangsutlysning.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Vefsn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Irene Ingebrigtsen
Telefon: 990 37 725
Navn: Veronica Pettersen
Telefon: 992 85 214
Arbeidssted
Vefsn sykehjem
Vefsnvegen 25
8661 MOSJØEN
Søk på stillingen