Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemler ved nye Vefsn legesenter i Mosjøen.

Det er ledig fastlegehjemler ved nye Vefsn legesenter i Mosjøen.

Legekontoret ligger i et nytt kommunalt legesenter med 4 fastleger som leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell av Vefsn kommune. Lokalene er moderne og godt tilrettelagt.

Fastlegehjemlene har godt opparbeidet og stabile pasientlister på ca 800 pasienter. 12 delt legevakt og inntil 20% kommunal tilpliktning.

Krav til stillingen
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1, jfr krav i spesialistforskriftens paragraf 18
 • Politiattest framlagt før tiltredelse
Ønskede kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller ønske om å gjennomføre spesialistutdanning
 • Innehar gode norskkunnskaper, og kjennskap til norsk lov og regelverk
 • God kjennskap til det norske helsevesen
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin, fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Det legges særlig vekt på personlige egenskaper
Vi tilbyr
 • Variert arbeidshverdag og godt arbeidsmiljø i en stabil legetjeneste
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Fleksibilitet ved deltakelse i utdanningsaktiviteter/spesialistforløp i allmennmedisin
For stillinger i Vefsn kommune
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller  kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).
 
Søknadsfrist: 31.08.2022
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vefsn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lill-Inger Reinfjell
Telefon: 415 26 815
Navn: Veronica Pettersen
Telefon: 992 85 214
Arbeidssted
Vefsn legesenter
Skjervgata 34
8657 MOSJØEN
Søk på stillingen